Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 17.
403265 Összes oltás

A konferencia időpontja

2021. február 10-12.

 

A jelentkezés feltételei

  • a hallgató a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákkörének tagja, és TDK-tagságát a kutatóhely a Tudományos Diákköri Tanácsnak bejelentette
  • az első szerző az adott kutatóhelyen legalább két szemeszteren át folyamatosan regisztrált diákkörös, kivéve az idegennyelvű, valamint az osztott képzésben résztvevő hallgatókat
  • a bejelentett előadásoknak legfeljebb két szerzője és két témavezetője lehet
  • egy hallgató ugyanarról a kutatóhelyről csak egy előadásnak lehet első szerzője
  • PhD hallgató nem lehet szerző vagy szerzőtárs a TDK-előadásban
  • a konferencián csak az tarthat előadást, aki a konferencia félévében felvette a Neptun rendszerben a TDK munka tárgyat

Absztrakt:

Az absztraktnak tartalmaznia kell a felhasznált módszerek és a kapott adatok részletes leírását, hossza maximum 2400 karakter lehet. 

Az absztrakt felépítése: bevezetés, célkitűzés, módszer, eredmények, következtetések.

Javasoljuk az előírt karakterszámon belül számszerűsített következtetések levonását.

Esetismertetés nem fogadható el.

Korábbi években előadott, tartalmilag azonos előadás nem adható be.

 

A konferencia nyelve

  • magyar
  • angol*

Önálló idegennyelvű szekciókat megfelelő számú előadás esetén tudunk szervezni.
*Többek kérésének eleget téve magyar anyanyelvűek is adhatnak elő angolul a konferencián.

Az előadások ideje 10 perc, amelyet 5 perc vita követ.

A konferencián projektor használatára van lehetőség.

A beérkezett összefoglalók a TDT elnökének vezetése alatt álló szakmai bizottság előzetes bírálatán esnek át. Akik munkáját az összefoglalója alapján a szakmai bizottság bemutatásra nem fogadta el, értesítést küldünk.