Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Konferencia

2024. február 7-9.

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI (az alábbiaktól eltérni NEM lehet):

 • A hallgató a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákkörének tagja, és TDK-tagságát a kutatóhely a Tudományos Diákköri Tanácsnak bejelentette.
 • A konferencián csak az tarthat előadást, aki a konferencia félévében felvette a Neptun rendszerben a TDK munka tárgyat.
 • A bejelentett előadásoknak legfeljebb két szerzője és két témavezetője lehet.
 • Egy hallgató ugyanarról a kutatóhelyről csak egy előadásnak lehet elsőszerzője, amennyiben a hallgató több kutatóhelyen végez kutatómunkát, úgy maximum két előadás elsőszerzője lehet (a hallgató legfeljebb két különböző kutatóhelyen lehet egyszerre diákkörös).
 • Amennyiben a hallgató az országos versenyre (OTDK) jelölést szerez, úgy a SE TDK Konferencián bemutatott előadás elsőszerzője meg kell, hogy egyezzen az OTDK-n bemutatott előadás elsőszerzőjével (a szerzők között csere NEM lehetséges). Egy hallgató egy előadással indulhat az OTDK-n.
 • Egy hallgató maximum egyszer lehet társszerző.
 • PhD hallgató nem lehet szerző vagy szerzőtárs a TDK-előadásban. Kivételt képeznek ez alól azok a hallgatók, akik MD-PhD képzést végeznek, azonban a graduális oktatásban is részt vesznek még.

ABSZTRAKT KÖVETELMÉNYEI

 • Az absztrakt felépítése: bevezetés, célkitűzés, módszer, eredmények, következtetések. Az absztrakt  egyes részeinél az alcímek feltüntetése kötelező, mely a karakterszámba beleszámít. (azon absztraktok, melyek a fenti formai követelménynek nem felelnek meg, nem fogadhatók el).
 • Az absztrakt hossza maximum 2400 karakter lehet szóközzel együtt.
 • Elvárt, hogy az előírt karakterszámon belül számszerűsített adatok kerüljenek bemutatásra. Tehát eredmények bemutatása kötelező, amennyiben az eredmények csak a jövőben várhatóak, úgy spekuláció nem adható meg.
 • Esetismertetés nem fogadható el.
 • Korábbi években előadott, tartalmilag azonos előadás nem adható be (a beadott előadás kivonatokat a korábbi Orvosképzésben publikált absztraktokkal összevetjük).

A konferencia nyelve

 • magyar
 • angol*

Önálló idegennyelvű szekciókat megfelelő számú előadás esetén tudunk szervezni.
*Többek kérésének eleget téve magyar anyanyelvűek is adhatnak elő angolul a konferencián.

Az előadások ideje 10 perc, amelyet 5 perc vita követ.

A konferencián projektor használatára van lehetőség.

A beérkezett összefoglalók a TDT elnökének vezetése alatt álló szakmai bizottság előzetes bírálatán esnek át. Akik munkáját az összefoglalója alapján a szakmai bizottság bemutatásra nem fogadta el, értesítést küldünk.

AZ ABSZTRAKTRA VONATKOZÓ TITKOSÍTÁS

 • Az Innovációs Központ javaslatára a szabadalomhoz köthető kutatások estén a hallgató kérvényezheti az absztrakt titkosítását a konferencia jelentkezési felületén.
 • Az Innovációs Központ az absztraktok áttekintése után javaslatot tehet a titkosításra a hallgató jelzése nélkül is, melyet azonban a hallgatónak nem kötelező elfogadnia.
 • A titkosított absztrakt az Orvosképzés folyóiratban nem / vagy módosítva fog megjelenni az Innovációs Központ javaslata szerint.
 • A konferencia szekciói nyilvánosak, azaz bárki részt vehet az előadások bemutatásán. Ugyanakkor, amelyik szekcióban titkosított absztrakt kerül bemutatásra, ott jelenléti ív vezetése kötelező lesz, melynek aláírásával a résztvevő elfogadja a titoktartás feltételeit. Az adott szekció során kép, illetve hangfelvétel készítése tilos!

FONTOS!

Az OTDK-n titkosított pályamunka bemutatására nincs lehetőség! Ha az OTDK-ra egy titkosított pályamunka tovább jut, az országos versenyen titkosítás már nem kérvényezhető. Kérjük ennek figyelembe vételét!