Általános Orvostudományi Kar intézetei

Orvosi Mikrobiológiai Intézet
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Élettani Intézet
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
Genetikai-, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
Klinikai Kísérleti Kutató Intézet
Kórélettani Intézet
Magatartástudományi Intézet
Orvosi Biokémiai Intézet
Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
II. Sz. Patológiai Intézet

Általános Orvostudományi Kar klinikái

(pályázatok)
Sürgősségi Betegellátó Osztály
Transzlantációs és Sebészeti Klinika
Pulmonológiai Klinika
II. Sz. Belgyógyászati Klinika
II. Sz. Belgyógyászati Klinika Geriátriai Tanszéki Csoport
III. Sz. Belgyógyászati Klinika
Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Mellkassebészeti Klinika
Onkológiai Tanszék
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
Radiológiai Klinika
I. Sz. Sebészeti Klinika
Szemészeti Klinika
I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Érsebészeti Tanszék
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Kardiológiai Tanszék

Fogorvostudományi Kar klinikái és tanszékei

(pályázatok)
Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika
Fogpótlástani Klinika
Orálbiológiai Tanszék

Gyógyszerésztudományi Kar intézetei

(pályázatok)
Gyógyszerészeti Intézet
Gyógyszerhatástani Intézet

Egészségtudományi Kar

(pályázatok)
ETK_rektori pályamunka címek_2018-2019

Külső intézetek

(pályázatok)
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház Sürgősségi Betegellátó Centrum
MTA KOKI