Általános Orvostudományi Kar intézetei

(pályázatok)
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Élettani Intézet
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
Klinikai Kísérleti Kutató Intézet
Kórélettani Intézet
Magatartástudományi Intézet
Népegészségtani Intézet
Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
II. Sz. Patológiai Intézet

Általános Orvostudományi Kar klinikái

(pályázatok)
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
I. Sz. Belgyógyászati Klinika
II. Sz. Belgyógyászati Klinika
III. Sz. Belgyógyászati Klinika
III. Sz. Belgyógyászati Klinika Infektológiai Tanszéki Csoport
Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Idegsebészeti Tanszék
Onkológiai Központ
Onkológiai Tanszék
Ortopédiai Klinika
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
Pulmonológiai Klinika
Radiológiai Klinika
I. Sz. Sebészeti Klinika
II. Sz. Sebészeti Klinika
Szemészeti Klinika
I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Urológiai Klinika
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Érsebészeti Tanszék
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Kardiológiai Tanszék
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Szívsebészeti Tanszék

Egészségtudományi Kar oktatási szervezeti egységei

(pályázatok)
Az Egészségtudományi Kar rektori pályatételei a 2017/2018. tanévben

Egészségügyi Közszolgálati Kar Intézetei

(pályázatok)

Fogorvostudományi Kar klinikái és tanszékei

(pályázatok)
Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika
Fogpótlástani Klinika
Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika
Orálbiológiai Tanszék
Orális Diagnosztikai Tanszék

Gyógyszerésztudományi Kar intézetei

(pályázatok)
Farmakognóziai Intézet
Gyógyszerészi Kémiai Intézet
Gyógyszerhatástani Intézet
Szerves Vegytani Intézet

Külső intézetek

(pályázatok)
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
MH Egészségügyi Központ