A TDK előadás bemutatásának pontozási szempontjai:

Egy előadásra adható pontszám: maximum 25 pont
  • Az előadás kivonatára adható pontszám: 5 pont
  • Az előadás tartalmának értékelése adható pontszám: 10 pont
  • A hallgató előadókészségének vitakészségének adható pontszám: 10 pont

 

Előadás kivonata (0-5 pont)

Az absztrakt megfelel a konferencia felhívásában közzétett formai követelményeknek, nyelvezete szabatos és korrekt, minden lényeges információt tartalmaz, amelyek az előadásban szerepelnek. Stílusa megfelel a tudományterület szabványainak.

 

Az előadás tartalma (0-10 pont)

A témaválasztás aktuális és a tudományterület szempontjából fontos, esetleg potenciális szerepe van a gyógyításban, illetve a betegségek patomechanizmusának megértésében. Az eredmények ismertetése tárgyilagos és lényegre törő, az előadó a diszkusszióban említi a terület kurrens irodalmi forrásait, az alkalmazott módszerek a tudományterület jelenlegi korszerű módszerei közé tartoznak. A képi dokumentáció alátámasztja az elmondottakat, szemléltetően és tárgyilagosan követi az előadó mondanivalóját; jól látható, érthető, nem szorul magyarázatra. A statisztikai eljárások korrekt módon és meggyőzően bizonyítják az előadó állításait.

 

Előadókészség, vitakészség, stílus (0-10 pont)

Folyamatos, jól érthető előadásmód, választékos beszédstílus. Az előadó a kérdésekre jól válaszol, a kérdéseket arra használja, hogy irodalmi tájékozottságát és a kísérleti munkában való jártasságát, a saját maga által elvégzett önálló munkát bizonyítsa. A szekció egésze során való aktivitás számít! A zsűri munkájának megkönnyítése érdekében a feltett kérdések előtt javasoljuk, mutatkozzanak be.

A bírálói pontrendszert a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 2006. áprilisi ülésén fogadta el.