Genetikai-, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Rektori pályázat 2021/2022

Rektori pályamunka címe 2021/2022 Témavezető neve (fokozattal)
Extracelluláris vezikulák által közvetített kardiomiocita eredetű mikro RNS szivacsok szerepének vizsgálata  Dr. Hegyesi Hargita PhD, egyetemi docens
Diagnosztikus és prediktív plazma biomarkerek vizsgálata akut graft versus host betegségben dr Lupsa Nikolett, PhD
Humán endogén retrovirális RNS vizsgálata extracelluláris vezikulákban Försönits István András tudományos segédmunkatárs