Tudományos Diákköri munkáért 1-5 kredit pont adható.

A TDK munka (1 kredit): A dokumentált és értékelt, valódi munkát tükröző és rendszeres, de nem kiemelkedően eredményes TDK-munka 1 kredit. Az 1 kreditet akkor kapja meg a hallgató, ha a tanszékvezető a témavezető véleménye alapján a félév végén igazolja a rendszeres kutatási tevékenységet.

Az 1 krediten felül a további kreditpontok szerezhetők:

A TDK Konferencia III. (2 kredit): a tantárgy azon hallgató munkájának elismerése, aki a Tudományos Diákköri Konferencián előadóként szerepel vagy rektori  pályázatot nyújt be.

A TDK Konferencia I-II. (3 kredit): Azon hallgató munkájának elismerése, aki a Tudományos Diákköri Konferencián  I., II. vagy III. helyezést ér el, OTDK-n részt vesz, vagy rektori pályázaton I., II., III. díjat vagy dicséretet nyer el.

Az OTDK Konferencia és publikáció (4 kr) tantárgy azon hallgató munkáját ismeri el, aki az OTDK Konferencián helyezést ér el, nemzetközi, impakt faktoros folyóiratban közöl cikket első szerzőként.

Az Egészségügyi Közszolgálati Kar hallgatói esetében azon hallgató  érdemeljen 4 kreditet, aki hazai impakt faktorral rendelkező lapokban közöl cikket elsőszerzőként.
Valamint aki a Science Citation Index Expanded (SCIE) vagy a Social Science Citation Index (SSCI) vagy az Atrs and Humanities Citation Index vagy a European Reference Index for the Humanities (ERIH Plus) által minősített folyóiratban közöl cikket első szerzőként.

Ezen javaslattal válik egységessé az Egyetemen végzett tudományos kutatói munka kredittel történő elismerése.