Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 24.
531138 Összes oltás

Konzerváló Fogászati Klinika Rektori Pályázat 2021/2022

Rektori pályamunka címe 2021/2022 Témavezető neve (fokozattal)
Endotélfüggő és endotélfüggetlen vazodilatáció a humán gingivában Dr. Vág János PhD., Dr. Mikecs Barbara
A testszimmetria mérésének új lehetősége és szerepe az ikrek vizsgálatában Dr. Vág János PhD., Dr. Simon Botond
Hidrofil nanostruktúrájú titán-felület fejlesztése Dr. Csomó Krisztián Benedek, Dr. Koppány Ferenc
Félvastag és teljes vastag mukózális lebenyek vérkeringésének vizsgálata Dr. Fazekas Réka PhD.