Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. május 04.
219505 Összes oltás
14121 Beoltott Semmelweis Polgár

A Szenátus jogszabályban vagy az Egyetem szabályzatában meghatározott hatáskör gyakorlására, vagy valamely feladat ellátásának irányítására, felügyeletére, vagy véleményező, javaslattevő, döntés-előkészítő és ellenőrző feladatok ellátására állandó bizottságokat hoz létre, meghatározva a bizottság feladatait.

A bizottságok összetételét, feladatait, tevékenységi- és hatáskörét a Szenátus állapítja meg. A karon működő bizottságok személyi összetételét, a tagok személyét a Kari Tanács javaslata és a dékán előterjesztése alapján a Szenátus állapítja meg.

Az állandó bizottságok mandátuma egy, a Szenátus megválasztásához igazodó választási ciklusra szól.

A bizottságok munkáját a szükséges információk megadásával az Egyetem minden szervezeti egységének támogatnia kell. 

 

Szenátus által létrehozott, állandó egyetemi bizottságok és tagjaik

 

Tudományos Tanács

Munkahelyi és Állatjóléti Bizottság

Egyetemi Etikai Bizottság

Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság

Minőségfejlesztési Tanács

Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság

Külső Kutatási Munkákat Véleményező Bizottság

Gyógyszerterápiás Bizottság

Habilitációs Bizottság

Felülbírálati Bizottság

Alumni Igazgatótanács