Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 22.
347095 Összes oltás

A Szenátus jogszabályban vagy az Egyetem szabályzatában meghatározott hatáskör gyakorlására, vagy valamely feladat ellátásának irányítására, felügyeletére, vagy véleményező, javaslattevő, döntés-előkészítő és ellenőrző feladatok ellátására állandó bizottságokat hoz létre, meghatározva a bizottság feladatait.

A bizottságok összetételét, feladatait, tevékenységi- és hatáskörét a Szenátus állapítja meg. A karon működő bizottságok személyi összetételét, a tagok személyét a Kari Tanács javaslata és a dékán előterjesztése alapján a Szenátus állapítja meg.

Az állandó bizottságok mandátuma egy, a Szenátus megválasztásához igazodó választási ciklusra szól.

A bizottságok munkáját a szükséges információk megadásával az Egyetem minden szervezeti egységének támogatnia kell. 

 

Szenátus által létrehozott, állandó egyetemi bizottságok és tagjaik

 

Tudományos Tanács

Munkahelyi és Állatjóléti Bizottság

Egyetemi Etikai Bizottság

Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság

Minőségfejlesztési Tanács

Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság

Külső Kutatási Munkákat Véleményező Bizottság

Gyógyszerterápiás Bizottság

Habilitációs Bizottság

Felülbírálati Bizottság

Alumni Igazgatótanács