Tanulmányi ügyek gyakran felmerülő kérdései

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Mi az a kredit?

A kredit az egyes tantárgyakhoz rendelt tanulmányi pont. Ez az érték arányos a tárgy elsajátításának nehézségével és a heti óraszámmal. A tárgy sikeres teljesítése esetén megkapod a hozzárendelt kreditpontot.

Mennyi a tanulmányaim elvégzéséhez szükséges kreditszám az ÁOK-n?

Az ÁOK-on hat év alatt 360 kreditet kell teljesíteni. Mivel jelenleg a kötelező tárgyak és a szakdolgozat kreditértéke 325 kredit, így a fennmaradó 35 kreditet kötelezően és szabadon választható tárgyaidból kell megszerezned. A 2017/18-as tanévben és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében minimum 18 kreditnyi szabadon választható tárgyat kell abszolválni. A 2021/22-es tanévben és azt követően tanulmányaikat megkezdett hallgatók esetében az előbbi kiegészül azzal, hogy minimum 14 kreditnyi kötelezően választható tárgyat is teljesíteni kell.

Kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyak? Hogy is van ez?

Kötelező tantárgy: az a tantárgy melynek teljesítése a szakon mindenki számára kötelező, és nem helyettesíthető mással.

Kötelezően választható tantárgy: olyan tantárgy, amelyet nem kötelező elvégezni. Idetartoznak azok a tárgyak, melyek a kötelezők közé nem fértek be, de olyan témával foglalkoznak, melyek ismerete az orvosi munka során fontos lehet. Fontos, hogy a 2021/2022. tanévben és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében minimum kötelezően megszerzendő összkreditszám 4%-át kötelezően választható tárgyak teljesítésével kell megszerezni (lásd fentebb is)!

Szabadon választható tantárgy esetében az intézmény nem korlátozhatja a hallgató választását. Bármelyik másik karon, vagy felsőoktatási intézményben meghirdetett tantárgy, amit a hallgató felvesz, szabadon választhatóként kerül elismerésre. Ezen tárgyak felvétele egyáltalán nem kötelező, ugyanakkor az egyetemnek minden hallgató számára lehetőséget kell adnia arra, hogy a teljesítendő kreditek 5%-át szabadon választható tárgyakból fedezze. Fontos, hogy a 2017/18-as tanévben vagy azt követően tanulmányaikat megkezdett hallgatók esetében az abszolutórium megszerzéséhez minimum 18 kreditnyi szabadon választható tárgyat kell teljesíteni (lásd fentebb is)!

Kötelezően felveendő választható tárgyak: A 2021/22-es tanévtől kezdve az első, második és harmadik évfolyamon bizonyos választható tárgyak köréből szemeszterenként egyet kötelező jelleggel fel kell vennetek. Ezek a tantárgyak: Orvosi kémia alapja, Orvosi biofizika matematikai és fizikai alapjai, Orvosi informatika, Sport és életmód, Orvostörténet, Bevezetés a tudományos diákköri munka alapjaihoz, Klinikai munka, A jelen és a jövő gyógyítása: adatvezérelt egészség és mesterséges intelligencia, Orvosi antropológia, TDK munka, Patobiokémia, Demonstrátori munka, Klinikai vizsgálatok módszertana I-II.

Mi történik, ha az előírt kreditszámnál többet veszek fel?

Az előírt 360-on túl, plusz 10%-nyi kreditet vehetsz fel (összesen tehát 396-ot) bármiféle fizetési kötelezettség nélkül, ám az ezen felül felvett kreditek után fizetned kell.

 

TANTÁRGYFELVÉTEL, BEÍRATKOZÁS

Hogyan vehetem fel tantárgyaimat?

Tárgyaidat a meghirdetett regisztrációs időszak alatt van lehetőséged felvenni. Ennek érdekében be kell lépned a NEPTUN Rendszerbe, amit a Dékáni Hivatal által postázott NEPTUN kód segítségével tudsz megtenni. Fontos, hogy mielőtt hevesen nekikezdenél a tárgyfelvételnek, ne felejts el beiratkozni. Ezt az Ügyintézés/Beiratkozás/Bejelentkezés menüpont alatt teheted meg. Ha mindezzel kész vagy, a Tárgyak/Tárgyfelvétel menüpontnál neki is kezdhetsz a tárgyfelvételnek.

Mire érdemes odafigyelnem a tárgyfelvétel során?

 1. Ne felejtsd el a számodra NEPTUN üzenetben kiküldött mintatanterv kötelező tárgyait a regisztrációs időszak lezárulta előtt felvenni!
 2. Tárgyaidat fokozottan ajánlott saját csoportodhoz felvenned!
 3. Szabadon választható tárgyak: Jellemzőjük, hogy a hallgatóknak egy meghatározott időtartam alatt a tárgyak egy listán felsorolt csoportjából lehet választani. A választható tárgyak felosztása kötelezően illetőleg szabadon választható tárgyakra történik (lásd fentebb).
 

JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE (ELBOCSÁTÁS)

Milyen tanulmányi követelményeknek kell megfelelnem annak érdekében, hogy ne bocsássanak el az egyetemről:

Három okból bocsáthatnak el egyetemünkről:

 1. Ha egy általad felvett kötelező tárgyat annak második újbóli meghirdetéséig nem teljesítesz. Ebből az is következik, hogy egy tárgyat maximum 3-szor vehetsz fel, azonban maga a többszöri tárgyfelvétel nem szükséges feltétele az elbocsátásnak, a hangsúly a tárgy második újbóli meghirdetésén van! Méltányosság: Ebben az esetben tanulmányaid során egyetlen egy alkalommal méltányossági kérelmet adhatsz be a Tanulmányi és Vizsgabizottsághoz, hogy újból felvehesd a tárgyat.
 2. Ha egymást követő harmadik alkalommal nem jelentkezel be a következő tanulmányi félévre.
 3. Ha a hallgató 2012/2013-as tanév után kezdte meg tanulmányait, akkor  6 vizsgaalkalom, ha korábban lett az egyetem polgára, 9 vizsgaalkalom áll rendelkezésére egy bizonyos tárgy teljesítésére. Ha ez nem sikerül, az egyetem megszüntetheti jogviszonyát.

 

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ (BÓKAY JÁNOS ÖSZTÖNDÍJ)

Milyen feltételeknek kell megfelelnem ahhoz, hogy tanulmányi ösztöndíjat kaphassak?

A tanulmányi ösztöndíjnak több fontos feltétele van:

 1. Jelenleg aktív, állami ösztöndíjas képzésen kell lenned. Az előző félévednek is aktív félévnek kell lennie, hiszen így lehet homogén hallgatói csoportokat alkotni.
 2. Az ösztöndíj odaítélésének alapja a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag. A kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag meghatározásánál a felvett, de nem teljesített tárgy érdemjegyét elégtelennek kell tekinteni.
 3. Az előző félév során elért súlyozott átlagodnak benne kell lennie az évfolyamodon tanuló állami ösztöndíjas hallgatók első ötven százalékában.
 4. Négyfokozatú ösztöndíjat lehet szerezni, ezek a gyémánt, az arany, az ezüst és a bronz fokozatok. Minden fokozathoz más összegű pénzbeli juttatás tartozik.
 5. A teljes összegű ösztöndíj elnyeréséhez 24 vagy több kreditet kell teljesítened, a részleges ösztöndíjhoz elég kevesebbet is pl.: 23-18 kredit, vagy 17-12 kredit.
 6. Mely fokozathoz milyen összeg társul?
  Ezt a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – III. KÖNYV Hallgatói Követelményrendszer – III.4. RÉSZ MELLÉKLETEK – 5. melléklet határozza meg.
 7. Értelemszerűen, ha első féléved kezded egyetemünkön, nem kaphatsz tanulmányi ösztöndíjat, mivel még nem rendelkezel semmiféle tanulmányi átlaggal.
Hogyan számolhatom ki súlyozott tanulmányi átlagomat?

Ha szeretnéd leellenőrizni, vagy előre kiszámolni súlyozott tanulmányi átlagodat, a következő módon teheted:
az összes általad felvett tárgy kreditértékét és abból kapott érdemjegyet összeszorzod, a kapott szorzatokat összeadod, majd a kapott összeget elosztod az összes általad felvett tárgy kreditértékének összegével.

 

VIZSGÁK

Mit vigyek magammal a vizsgára?

A személyi- és diákigazolványod semmiképp se felejtsd otthon, ezek nélkül nem vizsgázhatsz.

Vannak intézetek, akik gyakorlati munkád leellenőrzése végett, kérik, hogy füzeted, vagy a gyakorlatokon készített aláírt jegyzőkönyved is vidd magaddal. (pl. élettan vizsgán, a gyakorlatokon végzett munkád jegyzőkönyvei). Lehetőség szerint ezeket se hagyd otthon vizsgára menet.

Hányszor vizsgázhatok a vizsgaidőszakban? 

Sikertelen vagy javítani kívánt vizsgát kétszer lehet újra megpróbálni, (javító vizsga és ismétlő javító vizsga formájában), tehát összesen háromszor, illetve tanévenként egyszer, 1 tárgyból negyedik alkalomra is jogosult a hallgató dékáni engedéllyel. A harmadik és negyedik vizsga alkalmával utóvizsga díjat kell fizetni, melyről csekket a Dékáni Hivatalban tudsz kérni, de online formában, a Neptun Rendszeren keresztül is eleget tehetsz fizetési kötelezettségednek.

Mi történik, ha a nem megy el valaki az általa felvett vizsgára? 

Ebben az esetben a Neptun Rendszerbe bekerül a „Nem jelent meg” bejegyzés az adott vizsgához. Ilyenkor 2 lehetőség adott:

– Igazolja a hallgatói a hiányzásának okát az intézetnél, vagy
– kifizeti a távolmaradási díjat, ami az adott szabályzat értelmében 7500 Ft + 7500 Ft ügyéntézői díj.

Hogyha valaki előre tudja, hogy nem tud részt venni a vizsgán, érdemes inkább lejelentkezni róla.

Hol fizethető ki a távolmaradási díj?

Neptun-> Pénzügyek-> Befizetés-> Adott félév kiválasztása-> Műveletek: Tétel kiírás -> Kiírt tétel befizetése az adott tétel kipipálásával és a Befizet gombbal. Ezt online bankkártyás fizetési felületen tudod megtenni. Ide a Neptun fog átirányítani.

Mi történik, ha a nem megyek el vizsgázni?

A vizsgáról való távolmaradást 3 munkanapon belül igazolni kell az intézet vezetőjénél vagy a tárgy előadójánál. Ha ez nem történik meg, akkor az elektronikus leckekönyvbe a „nem jelent meg” bejegyzés kerül, a vizsgalehetőségeid száma is eggyel csökken és mulasztási díj megfizetésére vagy köteles.

Ha nem megyek el vizsgázni és nem igazolom a távolmaradásom sem, akkor elveszítek egy vizsgalehetőséget? 

Igen, továbbá az egyetemi szabályzatok alapján 2000 forintot kell fizetni. A pótdíj befizetésére sárga csekken (amely a Dékáni Hivatalban vehető át) és a NEPTUN Rendszeren keresztül bankkártyával van mód. Amíg a díjat a hallgató ki nem fizeti, addig nem tud új vizsgára jelentkezni. Ez azt jelenti, hogy bankkártyás fizetés után egyből, csekk esetén azonban csak akkor lehet felvenni vizsgát, ha bemutattad a dékániban a befizetési igazolást.

Ha egy vizsgám nem sikerül, akkor mikor mehetek újra? 

Ismétlő vizsgát leghamarabb a vizsgát követő 24 óra elteltével lehet tenni.

Pl.: ha sikertelen vizsgát teszek kedden, akkor szerdán mehettek javítani.

Mennyi idő van felvenni vagy leadni egy vizsgát? 

Vizsgaalkalomra jelentkezni általánosságban legkésőbb az adott vizsga időpontját 23 órával megelőzően, a jelentkezést visszavonni legkésőbb az adott vizsga időpontját 24 órával megelőzően lehet.
Az Általános Orvostudományi Karon a blokkosított oktatás esetében, amennyiben a vizsgák letételére kettő vagy annál kevesebb nap áll rendelkezésre, a vizsgaalkalomra jelentkezni az adott vizsga napján 6:00 óráig, a jelentkezést visszavonni az adott vizsga napján 0:00 óráig lehet.
A vizsgákért kell fizetni? 

Az első és a javító alkalommal nem. Az ismétlő javító vizsgáért (3. alkalom) már igen. Ez az egyetemi szabályzatok értelmében 2000 forint. A dékániban átvett csekkel vagy Neptunon lehet befizetni és az általuk kiállított igazolással vagy a befizető csekk felmutatásával lehet a vizsgán részt venni.

Ha sikeresen letettem egy vizsgát, de javítani szeretném, akkor a javító vizsgán megbukhatok?

Igen. Abban az esetben, ha a javító vizsga eredménye elégtelen, akkor az bekerül az elektronikus-leckekönyvbe és az előző eredmény érvényét veszti. Az ösztöndíjszámításnál az utolsó érvényes vizsga eredménye kerül beszámításra!

Az írásbeli vizsgám után megnézhetem a kijavított dolgozatomat? 

A hallgató számára az egész vizsgaidőszak időtartama alatt lehetőség van, hogy a vizsgadolgozatát átnézze, arról a vizsgáztatóval konzultáljon. Pontszámítási hiba, illetve helytelen értékelés esetén az oktató a vizsgadolgozat érdemjegyét megfelelően módosítja.

 

Maradt még kérdésem. Kihez fordulhatok?

Írj nekünk bizalommal!