A Kari Tanács tagjai – 2021/2022-es tanév
2022. szeptembertől

A Semmelweis  Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak értelmében, a Fogorvostudományi Kar Tanácsának tagjai személy szerint a következők:
KT határozat: 48/2019.(XII.06.)

Szavazati jogú tagok, tisztségük alapján:
FOK-os képviselők:

Dr. Gerber Gábor egyetemi docens, dékán a Kari Tanács elnöke,Anatómiai, Szövet-és Fejlődéstani Intézet
Dr. Németh Zsolt egyetemi docens, dékánhelyettes, Arc-Állcsont, Szájsebészeti és Fogászati Klinika
Dr. Bartha Károly egyetemi docens, dékánhelyettes, Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinika
Dr. Dobó Nagy Csaba egyetemi tanár, dékánhelyettes Orális Diagnosztikai Tanszék

Dr. Hermann Péter egyetemi tanár, igazgató, Fogpótlástani Klinika
Dr. Németh Orsolya egyetemi docens, igazgató, Fogászati és Szájseb. Okt. Intézet
Dr. Márton Krisztina egyetemi docens, tanszékvezető Propedeutikai Tanszék
Dr. Rózsa Noémi egyetemi docens, igazgató, Gyermekfog. és Fogszabályozási
Dr. Vág János egyetemi tanár, igazgató, Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinika
Dr. Windisch Péter egyetemi tanár, igazgató Parodontológiai KlinikaKlinika
Dr. Zsembery Ákos egyetemi docens, tanszékvezető, Orálbiológiai Tanszék

FOK választott kéviselők:
a) vezetői megbízással nem rendelkező egyetemi tanárok, docensek választási körzete
Dr. Kispélyi Barbara egyetemi docens, Fogpótlástani Klinika
b.) vezetői megbízással nem rendelkező egyetemi adjunktusok, tanársegédek választási körzete
Dr. Kivovics Márton, egyetemi adjunktus, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

ÁOK-s képviselők: szavazati joggal 5 fő
dőlt betűvel az aktuális tanévben  szavazati joggal nem rendelkező tagok :
szavazati jog évenkénti váltással 5 fő szavazati jogú tag/év

  1. Dr. Csala Miklós egyetemi tanár, Molekuláris Biológiai Tanszék
  2. Dr. Geiszt Miklós egyetemi tanár,  Élettani Intézet
  3. Dr. Kolev Kraszimir egyetemi tanár Orvosi Biokémiai Intézet
  4. Dr. Kőhidai László egyetemi docens, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
  5. Dr. Riba Pál egyetemi docens, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
  6. Dr. Liliom Károly egyetemi docens,  Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
  7. Dr. Sőti Csaba egyetemi docens, Molekuláris Biológiai Tanszék
  8. Dr. Szabó Dóra egyetemi tanár, igazgató Orvosi Mikrobiológiai Intézet
  9. Dr. Takács István-Dr. Masszi Tamás –I.-II. Belgyógyászati Klinika
  10. Dr. Zalatnai Attila egyetemi docens, I. sz. Patol. és Kísérleti Rákkutató Int.

Doktorandus Önkormányzat delegáltja
Dr. Kovács Alexandra doktorandus

Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség delegáltja
Dr. Kóbor András ny. egyetemi docens

Hallgatói Önkormányzat (4 fő szavazati joggal)
4 fő magyar hallgató (szavazati joggal): – FOK-Hallgatói Rész-Önkormányzat
Fóris András
Kovács Bernadett
K
reuter Patrik Krisztián
Pintér Dominik


2 fő külföldi hallgató (szavazati joggal)
Sloan Kudrinko  (HÖK-angol)
Ulmann Hedvig (HÖK-német)

Állandó meghívottak – tanácskozási joggal – szavazati jog nélkül:

Dr. Merkely Béla – Rektor
Baumgartnerné Holló Irén, Gazdasági főigazgató
Dr. Pavlik Lívia, Kancellár
Dr. Alpár Alán igazgató, Nemzetközi Tanulmányok Igazgatósága
Dr. Benyó Zoltán egyetemi tanár, elnök, Doktori Tanács elnöke
Dr. Fehér Erzsébet Professzor Emeritus
Dr. Fogarasi Katalin igazgató Szaknyelvi Intézet
Dr. Gera István Professzor Emeritus
Dr. Gerle János igazgató, Oktatási Centrum Igazgatóság
Dr. Kiss Levente Oktatásfejlesztési,-módszertani és szervezési Központ igazgatója
Dr. Reichert Péter, Emberi Erőforrás-gazd. Főigazgató
Dr. Szabó Attila  a Klinikai Központ elnöke (delegált képviselő: Dr. Hermann Péter)
Dr. Zelles Tivadar Professzor Emeritus
Falatovics Tünde Ellenőrzési Igazgatóság igazgatója
Dr. Gecse Veronika hivatalvezető, Dékáni Hivatal tartós távollét
Horváth Ákos  Műszaki Főigazgató
Valyon Beatrix kiemelt igazgatási szakértő  – Alkalmazotti Tanács

ADATKEZELÉSI_TÁJÉKOZTATÓ
_SE_FOK_Kari_Tanácsülésen_használt_online_szavazórendszer_tárgyában_JZS_0311

ADATKEZELÉSI_TÁJÉKOZTATÓ
_SE_FOK_Kari_Tanácsülésen_történő_részvétel_tárgyában_JZS_0311