Általános kérdések

Milyen szakokat lehet levelezőn végezni a következő tanévben?

2022/23-as tanévben az alábbiakat:

– ápoló,
– dietetikus,
– mentőtiszt,
– szülésznő,
– népegészségügyi ellenőr,
– orvosi diagnosztikai analitikus – radiográfia,
– orvosi diagnosztikai analitikus – optometria

Tanulmányi napok mikor vannak?

A Semmelweis Egyetemen konzultációs hetek vannak.

Havonta egy hét az oktatás. Az alábbi linken láthatóak a levelezős hallgatók órarendjei is: https://semmelweis.hu/etk/hallgatoi-informaciok/aktualis-tanev/

Oktatási héten kívül nincsenek órák egyáltalán?

Alkalmanként van egy-két óra ami ezeken a heteken kívül esik bizonyos szakirányoknál.

Az alábbi linken láthatóak a levelezős hallgatók órarendjei is: https://semmelweis.hu/etk/hallgatoi-informaciok/aktualis-tanev

Hol van az oktatás helyszíne?

Vas utcai illetve az Erkel utcai épületekben lehetnek órák levelezős hallgatók esetében. Itt megtalálhatóak az ETK épületei: https://semmelweis.hu/hok/dokumentumtar/hallgatoi-terek-szolgaltatasok/

Ösztöndíjak járnak a levelező hallgatóknak?

Levelező hallgatók számára nem lehet tanulmányi vagy szociális ösztöndíjat megítélni.

Kapunk diákigazolványt? Mire használhatom?

Igen. Számos helyen elfogadják, de BKK bérletvásárláshoz például nem érvényes. Lakóhely és az oktatási intézmény közötti szakaszra a MÁV biztosít kedvezményes jegyet. Számos online felületen elfogadják a levelezős diákigazolványt is (pl. Spotify-on).

Ha nem dolgozom, az egyetem fizeti utánam a TB-t vagy nekem kell?

Amennyiben valaki részidős képzésben vesz részt és nem fizeti utána munkáltató a TB-t, a hallgatónak magának kell azt befizetni.

Erasmusra mehetek levelezős hallgatóként?

Igen, pályázhat levelezős hallgató is.

Ha pl. sebészeten dolgozom nem kell sebészet gyakorlatra mennem?

Szakirányonként és munkahelyenként változó, hogy lehet-e a gyakorlatot a saját munkahelyen tölteni.

A levelezőn szerzett diploma egyenértékű a nappalis diplomával? Szerepel benne, hogy levelezőn szereztem?

A levelezős diploma egyenértékű a nappalis diplomával. A diplomában fel van tüntetve a képzés munkarendje.

A záróvizsga követelmények ugyanazok, mint a nappalis hallgatóknak?

Igen, ugyanaz a záróvizsga követelmény nappalis és részidős hallgatóknak.

Milyen kedvezmények járnak kisgyermek mellett?

Amennyiben valakinek újszülött gyermeke van, kérhet „kivételes tanrendet”. Ebben az esetben előadásokra nem kell bejárni.

Van átjárás a levelezős és a nappalis képzés között? Mik a feltételei?

Van rá lehetőség. A hallgató kérheti átvételét. Nincs különbözeti vizsga. A Tanulmányi és Vizsgabizottságtól kell kérelmezni egy adott félév megkezdése előtt.

 

Tantárgyfelvétel, beiratkozás

Hogyan tudom felvenni a tárgyaimat?

Tárgyaidat a meghirdetett regisztrációs időszak alatt van lehetőséged felvenni. Ennek érdekében be kell lépned a NEPTUN Rendszerbe, amit a Dékáni Hivatal által postázott NEPTUN kód segítségével tudsz megtenni. Fontos, hogy mielőtt hevesen nekikezdenél a tárgyfelvételnek, ne felejts el beiratkozni! Ezt az Ügyintézés/Beiratkozás/Bejelentkezés menüpont alatt teheted meg. Ha mindezzel kész vagy, a Tárgyak/Tárgyfelvétel menüpontnál neki is kezdhetsz a tárgyfelvételnek. Érdemes a tárgyakat az ajánlott félévre kattintva listázni. Így könnyebb lesz megtalálni az adott félévhez tartozó tárgyakat.

Mire érdemes odafigyelni tárgyfelvétel során?

– Ne felejtsd el a számodra NEPTUN üzenetben kiküldött mintatanterv kötelező tárgyait a regisztrációs időszak lezárulta előtt felvenni!

– Tárgyaidat kötelező saját csoportodhoz felvenned!

Milyen követelményeknek kell megfelelni a jogviszony fenntartásához?

A részleteket a 16. § [A hallgatói jogviszony szünetelése, megszűnése] című bekezdésben találod a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban. https://semmelweis.hu/dei/ugyintezes/tanulmanyi-ugyintezes/tanulmanyi-es-vizsgaszabalyzat/

 

Kreditrendszer

Mi az a kredit?

A kredit az egyes tantárgyakhoz rendelt tanulmányi pont. A tárgy sikeres teljesítése esetén megkapod a hozzárendelt kreditpontot.

Hány kreditet kell teljesíteni levelezőn?

Ugyanannyit mint nappalin. A teljesítendő kreditek száma megtalálható az alábbi oldalon az egyes szakirányoknál külön-külön feltüntetve, ezeket a bal oldali menüből éritek el: https://semmelweis.hu/etk/oktatas/alapkepzesek-bsc/

Kötelező, szabadon választható, miből mennyit?

– Kötelező tantárgy: az a tantárgy melynek teljesítése a szakon mindenki számára kötelező, és nem helyettesíthető mással.

– Szabadon választható tantárgy esetében az intézmény nem korlátozhatja a hallgató választását. Bármely másik karon, meghirdetett tantárgy, amit a hallgató felvesz, szabadon választhatóként kerül elismerésre.

Minden szakiránynak meghatározott számú szabadon választható, illetve kötelező kreditet kell teljesíteni.

Kreditből többet vagy kevesebbet? Mik a fontos szabályok?

Az előírt kreditszámon túl, plusz 10%-nyi kreditet vehetsz fel bármiféle fizetési kötelezettség nélkül. Az ezen felül felvett kreditek után fizetned kell. Amennyiben nincs meg a megfelelő számú kredit valakinek, nem államvizsgázhat és abszolutóriumot sem kaphat.

 

Vizsgák

Hányszor vizsgázhatok?

Sikertelen vagy javítani kívánt vizsgát kétszer lehet újra megpróbálni (javító vizsga és ismétlő javító vizsga formájában), tehát összesen háromszor, illetve tanévenként egyszer, 1 tárgyból negyedik alkalomra is jogosult a hallgató dékáni engedéllyel. A harmadik és negyedik vizsga alkalmával utóvizsga díjat kell fizetni, melyről csekket a Dékáni Hivatalban tudsz kérni, de online formában, a Neptun Rendszeren keresztül is eleget tehetsz fizetési kötelezettségednek.

A nemzeti felsőoktatási törvény összesen 6 vizsgát engedélyez.

Mi történik, ha nem megyek el egy vizsgára?

Ebben az esetben a Neptun Rendszerbe bekerül a „Nem jelent meg” bejegyzés az adott vizsgához. Ilyenkor 2 lehetőség adott:

– Igazolja a hallgató a hiányzásának okát az intézetnél. (A felvett (rész)vizsgáról való távollétet a hallgató köteles 3 munkanapon belül személyesen, írásban, elektronikusan vagy meghatalmazott útján a vizsgát szervező oktatási-kutatási szervezeti egységnél igazolni). Ebben az esetben nem számít elhasznált vizsgaalkalomnak.

–  Vagy a hallgató kifizeti a távolmaradási díjat, ami az adott szabályzat értelmében 7500 Ft + 7500 Ft ügyintézői díj.

Hogyha valaki előre tudja, hogy nem tud részt venni a vizsgán, érdemes inkább lejelentkeznie róla.

Mikor mehetek újra vizsgázni?

Ismétlő vizsgát leghamarabb a vizsgát követő 24 óra elteltével lehet tenni. Pl.: ha sikertelen vizsgát teszek kedden, akkor szerdán mehetek javítani.

Ha sikeresen letettem egy vizsgát, de javítani szeretném, akkor a javító vizsgán megbukhatok?

Igen. Abban az esetben, ha a javító vizsga eredménye elégtelen, akkor az bekerül az elektronikus leckekönyvbe és az előző eredmény érvényét veszti.

Az írásbeli vizsgám után megnézhetem a kijavított dolgozatomat?

A hallgatónak vizsgaidőszak időtartama alatt lehetőség van – az oktatóval egyeztetett időpontban -, hogy a vizsgadolgozatát átnézze, arról a vizsgáztatóval konzultáljon. Pontszámítási hiba, illetve helytelen értékelés esetén az oktató a vizsgadolgozat érdemjegyét megfelelően módosítja.

 

Hasznos linkek

Maradt még kérdésem. Kihez fordulhatok?

Írj nekünk bizalommal a weboldalunkon keresztül, vagy keress minket a közösségi felületeinken!