Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 16.
387752 Összes oltás

Az egyetemi kar vezető testülete a Kari Tanács, amely a karhoz tartozó intézetek-, klinikák-, tanszékek-, kutatási és egyéb szervezeti egységek vezetőinek, hallgatóinak, valamint a Kari Tanács más tagjainak közös önkormányzati testülete.

A Kari Tanács elnöke a dékán, akadályoztatása esetén az általa kijelölt dékánhelyettes. A testület felépítését és létszámát, valamint a tagok megválasztásának rendjét a felsőoktatási törvényben és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakra figyelemmel a Kar működési rendje állapítja meg.

 

ÁOK Kari Tanács hallgatói tagjai

FOK Kari Tanács hallgatói tagjai

GYTK Kari Tanács hallgatói tagjai

ETK Kari Tanács hallgatói tagjai

EKK Kari Tanács hallgatói tagjai

PAK Kari Tanács hallgatói tagjai