Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. március 05.
66714 Összes oltás
10868 Beoltott Semmelweis Polgár

Az egyetemi kar vezető testülete a Kari Tanács, amely a karhoz tartozó intézetek-, klinikák-, tanszékek-, kutatási és egyéb szervezeti egységek vezetőinek, hallgatóinak, valamint a Kari Tanács más tagjainak közös önkormányzati testülete.

A Kari Tanács elnöke a dékán, akadályoztatása esetén az általa kijelölt dékánhelyettes. A testület felépítését és létszámát, valamint a tagok megválasztásának rendjét a felsőoktatási törvényben és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakra figyelemmel a Kar működési rendje állapítja meg.

 

ÁOK Kari Tanács hallgatói tagjai

FOK Kari Tanács hallgatói tagjai

GYTK Kari Tanács hallgatói tagjai

ETK Kari Tanács hallgatói tagjai

EKK Kari Tanács hallgatói tagjai

PAK Kari Tanács hallgatói tagjai