A bevezetés a betegellátásba tárgy értékelése

  1. A félév végi érdemjegy három részjegyből tevődik össze:

 Gyakorlati jegy: A gyakorlati jegyet a gyakorlatvezetőtől a gyakorlati aktivitásáért kapja a hallgató. Ez azt jelenti, hogy osztályozásra kerül, hogy milyen rendszerességgel és milyen aktívan vett részt a gyakorlatokon. Ebbe a jegybe beletartozik a Gyakorlati napló vezetése is, hiszen a hallgató azzal dokumentálja részvételét, odafigyelését, igyekezetét. A Gyakorlati értékelőlap alapján tájékozódhatnak arról, hogy milyen szempontok alapján osztályoznak az oktatók. A Gyakorlati naplót kérjük töltsék le és kinyomtatva vigyék magukkal a gyakorlatokra. A Gyakorlati naplók Önöknél maradnak a szemeszter végén, nem kell leadniuk a tanszéken.

Esszé jegy: A gyakorlati naplóban felsorolt esszékérdésekből egyet a félév során kiválasztva bővebben is ki kell fejteni, minimum egy oldalas esszé formájában (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, szimpla sorköz), melyet legkésőbb 2022. május 1-ig kell az oktatónak leadni. Az osztályozásra kiválasztott esszékérdés nem egyezhet meg a gyakorlatok során esetleg már kifejtett kérdésekkel. Amennyiben az esszé a formai követelményeknek nem felel meg, az oktató nem fogadhatja el. A formai követelményeknek megfelelő esszé önmagában nem jelent jeles érdemjegyet. Az esszét a gyakorlatvezető javítja ki és osztályozza le a szorgalmi időszakban az utolsó gyakorlatig.
Az esszé értékelőlapja alapján tájékozódhatnak arról, hogy milyen szempontok alapján értékelik az oktatók a beadott esszéjüket!

Teszt jegy: A Bevezetés a klinikumba c. tankönyv anyagából írt tesztvizsga érdemjegye. A tesztvizsgán a tankönyv elméleti anyagából összeállított 30 tesztkérdés fog szerepelni, melynek megválaszolására kb. 30 perc áll a hallgatók rendelkezésére. Az egyes tesztkérdésekre egy helyes választ lehet megoldásként bejelölni. A tesztvizsga a Családorvosi
Tanszéken kerül javításra és értékelésre. A tesztvizsgát a járványügyi előírásoknak megfelelően online vagy személyes jelenléttel fogjuk megtartani a szemeszter utolsó előadásának időpontjában.

A végső kollokviumi jegy a három részjegy átlaga.

 

  1. A vizsga részjegyeinek javítási lehetőségei:

Gyakorlati jegy: a gyakorlat megismétlésével a hallgató bizonyítja aktivitását és érdeklődését
Esszé jegy: a leadott esszét a gyakorlatvezető kijavítja és a szükséges korrekciók még elvégezhetőek a szemeszter végéig.
Teszt jegy: a javítási szándékot az eory.ajandek@med.semmelweis-univ.hu email címen lehet jelezni, a vizsgaidőszakban van rá lehetőség.