Tanszékünk három kutatója, Dr. Tusnády Gábor, Dr. Menyhart Otília és Dr. Dobson László Imre is sikeresen pályázott a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Országos Tudományos Alapprogramok (OTKA) 2023-as pályázatán. Az OTKA kutatási pályázatok célja a magyar tudományos kiválóságok fejlődésének támogatása és a színvonalas kutatás hátterének biztosítása.

A szenior kutatók részére meghirdetett programra érkezett 690 pályázatból 183 új kutatási projekt indulhat, melyből 49 nyertes pályázat képviseli az orvosi és biológiai tudományok területét. Ezek közül Dr. Tusnády Gábor a “Transzmembrán fehérje komplexek szerkezetének és kölcsönhatásainak meghatározása mesterséges intelligencia segítségével” című pályázata négy éves támogatást nyert.

A Fiatal Kutatói kiválósági program (FK) az elmúlt 12 évben tudományos fokozatot szerzett kutatóknak hirdetett külön pályázati lehetőség, mely saját kutatócsoport létrehozásában nyújt segítséget. Összesen 350 FK projektjavaslatot nyújtottak be, melyből 87 kutatás nyert el támogatást, ebből 25 az orvosi és biológiai tudományok területéről. Dr. Menyhárt Otilia “Egysejt-transzkriptomika-alapú adatbázisok létrehozása szolid tumorok klinikai sebezhetőségeinek feltárására” című pályázata négy éves támogatást nyert.

Az „OTKA” posztdoktori kiválósági program (PD_23) idei pályázati eljárásában a már tudományos fokozattal rendelkező, de a kutatói pályáját most kezdő 89 kutató nyert három évre a kutatói bérét, valamint a kutatásához kapcsolódó költségeket biztosító támogatást. Dobson László „Eukarióta kórokozók gazdaszervezethez való kapcsolódásának feltárása” pályázata három éves támogatást nyert.
 

A végleges döntést a benyújtott kutatási tervek újszerűsége, a már megjelent publikációk színvonala, a pályázat tudományos jelentősége, valamint a várható eredmények tudományos és társadalmi hasznosíthatósága határozta meg.