Kovács Szonja Anna PhD hallgató jelenleg a Bioinformatika Tanszék által kifejlesztett www.rocplot.com/immune web platform eredményeit kutatja és teszteli in vivo kísérletek során a Nagyvárad téri Elméleti Tömb Állatházában. A kutatás során C57Bl/6J egereket injektálunk B16F10 és YUMM1.7 melanoma sejtvonalakkal. A kutatás hipotézise szerint a YAP1 gátlás elősegítheti az anti-PD1 immuncheckpoint-gátlók hatásait, ezáltal potenciális kombinációs terápiaként szolgálva a melanoma elleni kezelések területén.

Az kutatásnak két fő aspektusa van: az önálló kezelések és a kombinációs terápiák hatásának vizsgálata mind a tumornövekedés, mind pedig a szívfunkcionalitás szempontjából. Ezen eredmények együttesen a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézettel való közös munka keretében kerülnek értékelésre. Az egész kísérleti folyamat során minden szükséges etikai és jogi aspektust szem előtt tartva, a kutatócsoport sikeresen megszerezte az állatkísérleti engedélyt, melynek száma: PE/EA/01017-6/2022.
Eredményeink remélhetőleg nemcsak elmélyítik a melanoma terápiás lehetőségeinek megértését, hanem egyúttal hozzájárulnak az immunonkológiai kezelések hatékonyságának növeléséhez is.