Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 25.
512305 Összes oltás

 

A bioinformatika nem más, mint számítógéppel támogatott
modellépítés. Tartalmaz genetikát, statisztikát, laboratóriumi diagnosztikát,
informatikát és patológiát, de ezeken túlmutatva egy
tudásintegráción alapuló döntést tesz lehetővé. Ez a kiadvány azért
készült, hogy az egyetem új Bioinformatika Tanszéke által végzett
tevékenységeket bemutassuk.

 

A BIT kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

Kiknek készítettük ezt a bemutatkozó anyagot?

Klinikusok és PhD hallgatók számára bemutatjuk, hogy milyen általunk
kifejlesztett szolgáltatásokat biztosítunk. Ide tartoznak online elemző és diagnosztikai
rendszerek, adatbázisok, valamint általunk végzett genomikai, transzkriptomikai
és proteomikai elemzések. A nyers mérési adatokból a szignifikáns eltérések
meghatározásáig az összes részlépés megvalósításában tudunk közreműködni
vagy tanácsot adni. (Lásd „Szolgáltatások” fejezet.)

Hallgatók számára bemutatjuk az általunk oktatott tantárgyakat. Ezeken
keresztül a hallgató képet kap a rendelkezésre álló bioinformatikai módszerekről
és képessé válik ezek alkalmazására. Az egyes módszerek hátrányait és előnyeit
ismeri, a kutatási eredmények és a klinikai vizsgálatok értelmezése során a hibákat
felismeri. (Lásd „Oktatás” fejezet.)

Kutatók és kutatás iránt érdeklődő hallgatók számára bemutatjuk, hogy
milyen aktív kutatások folynak a tanszéken, ezek mit tartalmaznak (modellezés,
programozás, illetve alapkutatás). Az egyes projektek után külön jelöljük, hogy
hol van lehetőség TDK vagy PhD munkára. (Lásd „Kutatás” fejezet.)

A bioinformatika önálló tudományágként való elismerését mutatja, hogy az
idei évben megalakult az MTA Bioinformatikai Osztályközi Bizottsága, ami azt
jelenti, hogy ezentúl nemcsak PhD fokozatot, de MTA doktora fokozatot is lehet
szerezni bioinformatikából.

Remélem, hogy Ön is hasznosnak találja kiadványunkat! Kérdés vagy javaslat
esetén örömmel állok a rendelkezésére.

Prof. Dr. Győrffy Balázs
tanszékvezető
egyetemi tanár