Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 21.
532438 Összes oltás

Az Magyar Biofizikai Társaság 51. Membrán-Transzport konferenciáját 2022. május 17-20. között rendezte meg Sümegen, melyen a Bioinformatika Tanszék munkatársai szép számmal részt vettek és a fiatal kutatók számára is lehetőség nyílt munkáik prezentálására.

 

A KISSEJTES TÜDŐRÁK MOLEKULÁRIS ALTÍPUSAINAK VIZSGÁLATA című előadás társszerzője –  hazai és nemzetközi együttműködés keretében – intézetünk munkatársa Dr. Szász Attila Marcell volt.

Intézetünk kutatási eredményei  poszterelőadás formájában az alábbi címekkel kerültek bemutatásra:

Dr. Bartha  Áron, Prof. Dr. Győrffy Balázs  VILÁGOSSEJTES VESEDAGANAT ÉS NORMAL VESESZÖVET PROTEOM ÉS TRANSZKRIPTOM SZINTŰ CÉLZOTT ELEMZÉSE  

Dr. Fekete János Tibor, Prof. Dr. Győrffy Balázs  PREDIKTÍV BIOMARKEREK AZONOSÍTÁSA DAGANATOS SEJTVONALAKBAN

Kovács Szonja Anna (PhD hallgató), Prof. Dr. Győrffy Balázs  AZ IMMUNELLENŐRZŐPONT-GÁTLÓSZEREK TERÁPIÁS HATÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE
TIROZIN-KINÁZGÁLTÓK SEGÍTSÉGÉVEL

Dr. Menyhárt Otília, Dr. Bartha Áron, Prof. Dr. Győrffy Balázs  A TUMOROS ÉS NORMÁL SZÖVETEK KÖZÖTT MEGŐRZÖTT GÉNEXPRESSZIÓS
KORRELÁCIÓK AZ EXTRACELLULÁRIS MÁTRIX FONTOSSÁGÁRA UTALNAK HASNYÁLMIRIGY KARCINÓMÁBAN

Müller Dalma (PhD hallgató), Prof. Dr. Győrffy Balázs  MEMBRÁNTRANSZPORTHOZ KAPCSOLHATÓ GÉNEK METILÁCIÓS VÁLTOZÁSAI A
VASTAGBÉL ADENOKARCINÓMA KIALAKULÁSA SORÁN