A Szaknyelvi Intézet fő tevékenysége az egészségügyi kommunikáció interprofesszionális kutatása és innovatív fejlesztése, a szaknyelvoktatás, egészségtudományi fordítók és tolmácsok képzése, szakdolgozati és TDK témavezetés, nyelvvizsgáztatás.

A magyar, angol és német programon tanuló hallgatók, PhD-hallgatók, illetve a már diplomát szerzett egészségügyi szakemberek részére biztosítjuk az orvosi, fogorvosi, gyógyszerészeti, egészségtudományi, konduktori és egészségügyi informatikai szaknyelv oktatását. A magyarországi orvosi egyetemek között egyedülálló módon a latin–görög orvosi terminológia mellett angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz, valamint a külföldi hallgatók számára magyar szaknyelvet tanítunk minden szakirányon, teljesen kezdő szinttől felsőfokig.

A szaknyelvi kurzusok tananyaga autentikus, valós egészségügyi szituációkon alapul. A szaknyelvoktatás során nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlatközpontú, pontos kommunikációs és dokumentációs készségek elsajátítására, már teljesen kezdő szinten is. A demonstrátor hallgatók szaknyelvoktatásban való alkalmazásáért és az innovatív szaknyelvoktatásért a Szaknyelvi Intézet 2021-ben Európai Nyelvi Díjban részesült.

A Szaknyelvi Intézet a következő államilag, illetve nemzetközileg is elismert nyelvvizsgák hivatalos vizsgahelye: Profex angol és német egészségügyi és orvosi szaknyelvi, telc angol és német általános nyelvi, telc Medizin német orvosi szaknyelvi, DFP (Diplômes de français professionnel) francia orvosi, üzleti, nemzetközi kapcsolatok és turisztikai szaknyelvi vizsga.

 

Intézetünk posztgraduális egészségtudományi szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzést működtet magyar-angol és magyar-német nyelvpárban. A képzés során kiemelt hangsúlyt fektetünk a fordítástámogató szoftverek alkalmazására, a projektalapú fordítási és tolmácsolási gyakorlatok integrálására.

 

 

Kutatóink, kutatócsoportjaink és nemzetközi együttműködésben részt vevő partnereink az egészségügyi kommunikáció interprofesszionális, empirikus adatokon alapuló, gépi és manuális elemzésére vállalkoznak. Célunk a betegközpontú orvosi kommunikáció és az egészségtudományi terminológia vizsgálata és olyan nyelvi stratégiák kidolgozása, amelyek a szakemberekkel való szoros együttműködésben támogatják az egészségtudományi terminológia és a betegközpontú kommunikáció fejlesztését.