Tudományos Diákkör (TDK) munka a Szaknyelvi Intézetben

A tudományos diákkör tehetséges hallgatóknak nyújt lehetőséget, hogy egyetemünk oktatóival, kutatóival együttműködve készülhessenek saját kutatói pályájukra vagy PhD-képzésükre. Az egyetem alatt végzett TDK munka alapot nyújthat a hallgató későbbi tudományos karrierjéhez.

A Szaknyelvi Intézetnél végzett TDK munka interprofesszionálisan, más szakintézetekkel együttműködve zajlik. A 2023/2024-es tanévben meghirdetett témák a következők:

Témák
Témavezetők
Sérülésekkel kapcsolatos orvosi dokumentáció terminológiai vizsgálata

Dr. habil. Fogarasi Katalin egyetemi docens, SE Szaknyelvi Intézet
Dr. Patonai Zoltán egyetemi tanársegéd, PTE Pécsi Tudományegyetem,
Klinikai Központ, Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika

A diagnózissal kapcsolatos szóbeli betegtájékoztatás vizsgálata a terminológia és a nyelvészeti beszélgetéselemzés szempontjai alapján

Dr. habil. Fogarasi Katalin egyetemi docens, SE Szaknyelvi Intézet
Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó egyetemi adjunktus, PTE AOK

Tompa erőhatásra keletkezett sérülések leírásának terminológiai vizsgálata klinikai leletekben

Dr. habil. Fogarasi Katalin egyetemi docens, SE Szaknyelvi Intézet 
Külső konzulens: Dr. Patonai Zoltán, egyetemi tanársegéd,
PTE AOK Klinikai Központ, Traumatológiai és Készsébészeti Klinika

A nemzetközi anatómiai nómenklatúra relevanciája végtagokat érintő elváltozások megnevezéseiben
Dr. Barta Andrea egyetemi adjunktus, SE Szaknyelvi Intézet
Dr. Varga Éva Katalin egyetemi adjunktus, SE Szaknyelvi Intézet
Dr. Kocsis Katalin egyetemi adjunktus, SE Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Külső konzulens: Dr. Patonai Zoltán egyetemi tanársegéd, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika
Magyar-német-osztrák drognevek gyakorlati alkalmazásának kontrasztív terminológiai és farmakológiai szakmai összevetése magisztrális receptúrákon
Dr. habil. Fogarasi Katalin egyetemi docens, SE Szaknyelvi Intézet
Dr. Varga Éva Katalin egyetemi adjunktus, SE Szaknyelvi Intézet
Dr. Alberti Ágnes egyetemi docens, SE GYTK Farmakognóziai Intézet
Dr. Boldizsár Imre egyetemi docens, SE GYTK Farmakognóziai Intézet
Magyar-német-osztrák magisztrális receptúrák kontrasztív terminológiai és gyógyszerészeti szakmai összevetése
Dr. habil. Fogarasi Katalin egyetemi docens, SE Szaknyelvi Intézet
Dr. Varga Éva Katalin egyetemi adjunktus, Szaknyelvi Intézet
Dr. Budai Lívia egyetemi adjunktus, SE GYTK Gyógyszerészeti Intézet

 

A TDK jelentkezéssel kapcsolatban a következő oldalon talál leírást:
https://semmelweis.hu/tdk/a-tudomanyos-diakkorrol/hogyan-lesz-valaki-tagja-a-tudomanyos-diakkornek/

 

Jámbor Márk TDK hallgató, a HMAA Kongresszuson.
Balatonfüred, 2021. augusztus 27.