Tájékoztató az Egyetemi Szaknyelvi Alapvizsgáról
angol vagy német nyelven kötelező

francia, olasz, spanyol, orosz nyelven szabadon választható

 

Tisztelt Hallgatók!

A 2019-es curriculumreform értelmében a 2019-ben és utána következő években az ÁOK-ra, FOK-ra és GYTK-ra felvételt nyert hallgatók számára kritériumkövetelmény az egyetemi szaknyelvi alapvizsga letétele angol vagy német nyelvből az abszolutórium megszerzéséig, bármelyik szemeszterben. (A 2019 előtt GYTK-ra felvett hallgatókra és PhD hallgatókra ez nem vonatkozik, ők szaknyelvi záróvizsgát is tehetnek, amelyről a szaknyelvoktatóink tudnak bővebb tájékoztatást nyújtani.) Az egyetemi szaknyelvi alapvizsga angol és német nyelvből 0 kredit értékű, teljesítéséért aláírást kapnak, ami a sikeres vizsga letétele után Neptunban kerül rögzítésre. A vizsga leírását, értékelés menetét megtalálják honlapunkon, a felkészítő kurzusokról szaktanárainknál érdeklődhetnek.

A szaknyelvi alapvizsga teljesítéséhez szükséges, hogy az egyetemi szaknyelvi alapvizsgát mint tantárgyat felvegyék a Neptunon keresztül tárgyfelvételi időszak alatt. A tárgyfelvételi időszak vége után sajnos nem áll módunkban újabb jelentkezőket hozzáadni a tantárgyhoz, ők leghamarabb a következő félévben tudnak újból jelentkezni a szaknyelvi alapvizsgára. A tárgyat következő néven és kódon találják meg a Neptunban:

ÁOK: Szaknyelvi alapvizsga angol orvosi szaknyelvből / Szaknyelvi alapvizsga német orvosi szaknyelvből (AOKNYE718_1M / AOKNYE719_1M)

FOK: Egyetemi szaknyelvi alapvizsga angol fogorvosi szaknyelvből / Egyetemi szaknyelvi alapvizsga német fogorvosi szaknyelvből (FOKONYE278_1M / FOKONYE279_1M)

GYTK: Szaknyelvi alapvizsga angol szaknyelvből / Szaknyelvi alapvizsga német szaknyelvből (GYNYEVANE1M / GYNYEVNEE1M)

A vizsga kiváltható az államilag elismert Profex nyelvvizsgával!!!

A tantárgyhoz nem tartozik elméleti vagy gyakorlati óra, csak a vizsga. Felkészülni önállóan, a Szaknyelvi Intézet moodle oldalán található, megoldókulccsal rendelkező tananyagok segítségével lehet.

Indítunk külön felkészítő kurzusokat is az alapvizsgára, ezekre a Neptunban tudnak jelentkezni tárgyfelvételi időszakban, Szaknyelvi alapvizsga felkészítő néven. A felkészítő kurzusok időpontja és helyszíne megtalálható a Szaknyelvi Intézet honlapján és a Neptunban is. (A felkészítő kurzus sikeres teljesítése nem nyújt mentességet az egyetemi szaknyelvi alapvizsga alól. Az alapvizsgára felkészítő kurzusaink ugyanis nem foglalják magukban a vizsgát, azt külön tantárgyként, külön Neptun-kódon kell felvenniük.)

A vizsgák egy írásbeli (90 perces teszt) és szóbeli részből (hallásértés+szóbeli vizsga) állnak, mindkét rész min. 60%-os teljesítése szükséges az aláírás megszerzéséhez. Vizsgára jelentkezni a vizsgajelentkezési időszakban áll módjában tárgyat felvett hallgatók számára, a vizsgák időpontjáról és az időpontra jelentkezés módjáról Neptun üzenetben tájékoztatjuk a hallgatókat.

Kérdés esetén forduljanak szaknyelvoktatóinkhoz, illetve Pálinkás Magdolna vizsgaszervezőhöz. palinkasmagdi@gmail.com

Készséggel állunk rendelkezésükre!