Kedves Fogorvostanhallgatók!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Semmelweis Egyetem FOK dékánja döntése értelmében a Szaknyelvi Intézet a 2022/23-as tanévre (szeptembertől kezdve 10 hónapra, max. havi 20 órában) demonstrátori megbízások elnyerésére pályázatot hirdet. Demonstrátori pályázatot vagy magyar programon oktatott fogorvosi szaknyelvekből (angol, német, francia, olasz, orosz vagy spanyol nyelvből), angol és német programon magyar fogorvosi szaknyelvből, valamint orvosi és fogorvosi terminológiából lehet beadni. Emellett Intézetünk foglalkoztatja a 2022/23-as tanévtől a Language Club tartására (bármilyen nyelvből) vállalkozó demonstrátorokat, ezekre a pozíciókra is várjuk a jelentkezőket.

Demonstrátor feladatai a Szaknyelvi Intézetben:

  1. a szaknyelvoktatók munkájának segítése szaknyelvi foglalkozások és kutatások előkészítésében (pl. autentikus szaknyelvi anyagok gyűjtése és rendszerezése, közreműködés tematikus szószedetek összeállításában, orvosi dokumentáció digitalizálásában és feldolgozásában, terminológiai adatbázisokkal kapcsolatos gyűjtőmunkában,);
  2. a szaknyelvoktatók munkájának segítése gyakorlati órán, elsősorban a szaknyelvi szituációk autentikus szimulációjában (magyar szaknyelvórákon és élőnyelveknél);
  3. Language Club szervezése a HÖK segítségével, tananyagok készítése oktatóink felügyeletével, Language Clubok rendszeres tartása (csak a Language Clubra jelentkezők esetében);
  4. részvétel a dolgozatok, írásbeli és szóbeli vizsgák előkészítésében és az írásbeli vizsgák felügyeletében, illetve az évenkénti orvosi terminológia vagy magyar fogorvosi szaknyelv verseny rendezésében;

A Szaknyelvi Intézet demonstrátorokkal szembeni elvárásai: olyan másodéves (kivételes esetben elsőéves) hallgató, aki

  1. a) az előző két félévben legalább jó tanulmányi átlageredményt (3,51) ért el;
  2. b) magyar és élőnyelvi szaknyelvoktatás / Language Club: az adott nyelv anyanyelvi beszélője, vagy felsőfokon beszéli az adott nyelvet. Előnyt jelent szaknyelvi kurzusokon (Szaknyelv I-IV, Profex nyelvvizsga előkészítő I-II) való részvétel és jeles osztályzat;
  3. c) terminológia: 4,5 átlaggal végezte a Latin I. és Latin II. (2019 előtt) / Orvosi és Fogorvosi terminológia (2019-től) tantárgyakat; Előnyt jelent a Latin / Terminológia tanulmányi versenyen helyezés illetve 80% fölötti eredmény elérése.
  4. d) élőnyelvek: adott szaknyelvet magas szinten ismeri; terminológia: jártas az anatómiai és klinikai terminológiában;
  5. e) magatartása példamutató és szűkebb környezetében bekapcsolódott a közösségi életbe.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 1. Pályázatokat e-mailben, a szaknyelvi.demonstrator@gmail.com címre kell benyújtani.

Érvényes pályázathoz szükséges dokumentumok:

– kitöltött és aláírt a demonstrátori pályázati űrlap (letölthető az SE ÁOK honlapjáról)

– egy fél- max. egy oldalas motivációs levél, amelyben a pályázó röviden bemutatja, milyen tapasztalata van orvosi szaknyelvvel kapcsolatban (pl. klinikai gyakorlat, önkéntes munka, külföldi részképzés, PROFEX nyelvvizsga, ill. Latin / Terminológia versenyen elért helyezés, stb.), és kifejti, miért szeretne nálunk demonstrátorként tevékenykedni.

A legesélyesebb jelölteket egy személyes elbeszélgetésre fogjuk meghívni, amit előreláthatólag július elején fogunk tartani (e-mailben egyeztetünk időpontot). Az alkalmasság elbírálását a Szaknyelvi Intézet oktatói végzik, legkésőbb július közepéig kiértesítjük a pályázókat a döntésünkről. Demonstrátori kinevezésről a végleges döntés az FOK dékánjának hatásköre. A pályázat eredménye legkésőbb szeptember legelején lesz kihirdetve.

Amennyiben kedvük van az intézetünkben folyó munkába bekapcsolódni, várjuk Önöket sok szeretettel! Kérdés esetén forduljanak bizalommal személyesen vagy e-mailben a tanulmányi felelőshöz, Zimonyi Ákoshoz (zimonyi.akos@semmelweis-univ.hu).

Szaknyelvi Intézet