Témák PhD hallgatók részére

Témák Témavezető Témavezető elérhetősége
Egészségügyi dokumentáció komplex elemzése Dr. Fogarasi Katalin fogarasi.katalin@semmelweis.hu
A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán tanuló magyar és külföldi fogorvostan-hallgatók
magyar anyanyelvű pácienseikkel történő
kommunikációjának vizsgálata
Dr. Schmidtné Dr. Putz Mónika schmidtne-putz.monika@semmelweis.hu