A SZAKNYELVI INTÉZET ÁLTAL NYÚJTOTT
ANGOL SZAKNYELVI LEKTORÁLÁSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYMENETE
A SEMMELWEIS EGYETEM OKTATÓI/KUTATÓI
ÉS TDK VAGY PHD HALLGATÓI RÉSZÉRE
2023. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL

1. Tudományos és Innovációs Rektorhelyettes úr megbízásából a Szaknyelvi Intézet az Egyetem által erre a célra biztosított keretből, a szerzők számára díjmentesen, 10 munkanapos határidővel vállalja nemzetközi publikációra szánt kéziratok angol szaknyelvi lektorálását, amennyiben a kézirat első vagy utolsó szerzője a Semmelweis Egyetemen oktatója/kutatója illetve TDK vagy PhD hallgatója, és a tanulmány terjedelme, valamint nyelvi minősége lehetővé teszi, hogy a kézirat szaknyelvi lektorálása legfeljebb 4×60 perces időkeretben elvégezhető legyen. (Amennyiben érthető a szöveg, és csak stiláris és nyelvtani javítások szükségesek, 8-10 oldal folyó szöveg – az affiliációk és referenciák nélkül – lektorálható ebben az időkeretben.)

2. Amennyiben a Semmelweis Egyetem vagy más szervezeti egység olyan dokumentum lektorálását igényli, amely
– nem nemzetközi publikációra szánt és/ vagy nem teljes értékű tudományos közlemény (pl. absztrakt vagy könyvfejezet),
– első vagy utolsó szerzője nem a Semmelweis Egyetem PhD vagy TDK hallgatója, oktatója/kutatója,
úgy a Szaknyelvi Intézet ezeket a megbízásokat is elvállalja, de számlás kifizetés vagy átkönyvelés útján megkéri az utolsó szerző szervezeti egységétől a szaknyelvi lektorálás díját, amely 8500 Ft/ 60 perc.

3. Amennyiben a kézirat első vagy utolsó szerzője a Semmelweis Egyetem PhD vagy TDK hallgatója, oktatója/kutatója, de a kézirat nyelvi minősége vagy terjedelme folytán szaknyelvi lektorálásának időtartama meghaladja a 4×60 percet, a Szaknyelvi Intézet jogosult a 4 óra lektorálási időtartamon felül eső lektorálási díjat (8500 Ft/60 perc) átkönyvelés útján megkérni az utolsó szerző szervezeti egységétől. Ebben az esetben a Szaknyelvi Intézet előzetesen írásban tájékoztatja az illetékes intézetet és a szerzőt a lektorálás becsült időtartamát, valamint a vonatkozó költségeket megjelölve.

A Szaknyelvi Intézet a beküldött kéziratok eredetiségvizsgálatát is elvégzi. Felhívjuk a szerzők figyelmét, hogy a szerzői adatok, affiliációk és a referenciák nagy mértékben torzítják a vizsgálat eredményét. A Szaknyelvi Intézet lehetőség szerint igyekszik az eredetiségvizsgálatot egy, a fenti adatoktól mentes változaton elvégezni és végeredményről tájékoztatja a szerzőt.

Minden esetben kérjük továbbá megnevezni azt a folyóiratot, amelybe a szerzők a kéziratot szánják.

A lektorálandó anyagokat word formátumban az alábbi email címre várjuk: publication@semmelweis-univ.hu

Reméljük, hogy ily módon minél több kutató sikeres tudományos publikációs tevékenységét támogathatjuk.

Dr. Fogarasi Katalin
igazgató
Szaknyelvi Intézet