A SZAKNYELVI INTÉZET ÁLTAL NYÚJTOTT
ANGOL SZAKNYELVI LEKTORÁLÁSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYMENETE
A SEMMELWEIS EGYETEM OKTATÓI/KUTATÓI
ÉS TDK VAGY PHD HALLGATÓI RÉSZÉRE
2023. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL

1. Tudományos és Innovációs Rektorhelyettes úr megbízásából a Szaknyelvi Intézet az Egyetem által erre a célra biztosított keretből, a szerzők számára díjmentesen, 10 munkanapos határidővel vállalja nemzetközi publikációra szánt kéziratok angol szaknyelvi lektorálását, amennyiben a kézirat első vagy utolsó szerzője a Semmelweis Egyetemen oktatója/kutatója illetve TDK vagy PhD hallgatója, és a tanulmány terjedelme, valamint nyelvi minősége lehetővé teszi, hogy a kézirat szaknyelvi lektorálása legfeljebb 4×60 perces időkeretben elvégezhető legyen. (Amennyiben érthető a szöveg, és csak stiláris és nyelvtani javítások szükségesek, 8-10 oldal folyó szöveg – az affiliációk és referenciák nélkül – lektorálható ebben az időkeretben.)
Amennyiben a kézirat nyelvi minősége vagy terjedelme folytán szaknyelvi lektorálás időtartama meghaladja a 4×60 percet, a 4 óra időtartamon felül eső lektorálási díj 8.500 Ft/60 perc, amit intézetek közti átkönyvelés, vagy átutalás útján lehet kiegyenlíteni.
Ebben az esetben a Szaknyelvi Intézet előzetesen írásban tájékoztatja a szerzőt a lektorálás becsült időtartamát, valamint a vonatkozó költségeket megjelölve.

2. Amennyiben a Semmelweis Egyetem vagy más szervezeti egység olyan dokumentum lektorálását igényli, amely
– nem nemzetközi publikációra szánt és / vagy nem teljes értékű tudományos közlemény (pl. absztrakt, könyvfejezet vagy disszertáció),
– első vagy utolsó szerzője nem a Semmelweis Egyetem PhD vagy TDK hallgatója, oktatója/kutatója,
úgy a Szaknyelvi Intézet ezeket a megbízásokat is elvállalja, de átkönyvelés útján megkéri az utolsó szerző szervezeti egységétől, vagy átutalás útján igényli a szaknyelvi lektorálás díját, amely 8500 Ft/ 60 perc.

A Szaknyelvi Intézet a beküldött kéziratok eredetiségvizsgálatát is elvégzi. Felhívjuk a szerzők figyelmét, hogy a szerzői adatok, affiliációk és a referenciák nagy mértékben torzítják a vizsgálat eredményét. A Szaknyelvi Intézet lehetőség szerint igyekszik az eredetiségvizsgálatot a fenti adatoktól mentes változaton elvégezni és a végeredményről tájékoztatja a szerzőt.
Minden esetben kérjük továbbá megnevezni azt a folyóiratot, amelybe a szerzők a kéziratot szánják.

A lektorálandó anyagokat word formátumban az alábbi email címre várjuk: publication.lsp@semmelweis.hu

Reméljük, hogy ily módon minél több kutató sikeres tudományos publikációs tevékenységét támogathatjuk.
Dr. Fogarasi Katalin
igazgató
Szaknyelvi Intézet