Kedves ETK-s hallgató!

Örömmel tájékoztatunk, hogy a Semmelweis Egyetem ETK dékánja jóváhagyta a Szaknyelvi Intézet 2023/24-es tanévre (szeptembertől 10 hónapig, havonta 20 órában) szóló demonstrátori pályázati felhívását.

Ha érdekel a nyelvek világa, akkor most itt a lehetőség, hogy jelentkezz demonstrátornak, várunk :

 • Az idegen szaknyelvi szakember kommunikáció kurzukon (III. évf.)
 • külföldi hallgatók magyar nyelvoktatásában (I-III. évf.)

A Szaknyelvi Intézetben dolgozó demonstrátorok számos izgalmas feladatot látnak el:

Angol szaknyelv oktatásban:

 • segítenek a szaknyelvoktatóknak a szaknyelvi foglalkozások és kutatások előkészítésében
 • autentikus szaknyelvi anyagokat (videó és hanganyagok) gyűjtenek és rendszereznek
 • tematikus glosszáriumot állítanak össze
 • szakmaspecifikus szituációkat készítenek magyarul és angolul
 • játékos szakmai feladatokat készítenek(online és offline)
 • emellett szimulált betegként is tevékenykednek, segítve a szaknyelvoktatókat a szaknyelvi szituációk autentikus szimulációjában

Magyar nyelvoktatásban:

 • tematikus szakmai szószedeteket állítanak össze
 • párbeszédeket gyakoroltatnak
 • szakmaspecifikus szituációkat készítenek
 • autentikus szakmai környezetet teremtenek (III. évf.: optometrista, ápoló, gyógytornász), szimulált betegként, illetve adott  szakos  hallgatóként  segítve a szaknyelvoktatókat a szaknyelvi szituációk autentikus szimulációjában
 • játékos szakmai feladatok készítése
 • részt vesznek a külföldi hallgatók félévzáró szóbeli beszámolóin

A Szaknyelvi Intézet demonstrátoraival szembeni elvárások:

a) légy legalább harmadéves hallgató emellett

b) az előző két félévben legalább jó tanulmányi átlageredményt (3,51) értél el;

c) magyar és élőnyelvi szaknyelvoktatás: az adott nyelv anyanyelvi beszélője vagy, vagy felsőfokon beszéled az adott nyelvet. Előnyt jelent szaknyelvi kurzusokon való részvétel és jeles osztályzat;

d) magatartásod példamutató és szereted a pezsgést, aktív közösségi életet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 1. Pályázatokat e-mailben, az app.demonstrator@gmail.com  címre kell benyújtani.

Érvényes pályázathoz szükséges dokumentumok:

 • kitöltött és aláírt a demonstrátori pályázati űrlap (az ETK honlapjáról letölthető)
 • egy fél-max. 1 oldalas motivációs levél

Témája: tapasztalat a szaknyelvvel kapcsolatban (pl. szakmai gyakorlat, önkéntes munka, külföldi részképzés, Profex nyelvvizsga, stb.), demonstrátori jelentkezés okai.

A demonstrátor jelöltek személyes elbeszélgetésére július elején kerül sor. Az időpontot e-mailben fogjuk egyeztetni.

Az alkalmassági felmérés a Szaknyelvi Intézet oktatóinak feladata lesz, és a döntésükről legkésőbb július közepéig értesítjük a pályázókat.

A kinevezésről szóló végső döntés az ETK dékánjának hatáskörébe tartozik. A pályázat eredménye szeptember elején legkésőbb kihirdetésre kerül.

Amennyiben kedved van az intézetünkben folyó munkába bekapcsolódni, várunk sok szeretettel! Kérdés esetén fordulj bizalommal telefonon a demonstrátorok koordinátorához:

Sirokmány Viktória

 Tel: 06206701830

Szaknyelvi Intézet