A Szaknyelvi Intézet a doktoranduszhallgatók és doktorjelöltek részére az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

https://semmelweis.hu/phd/hallgatoknak/nyelvtanulas/

  1. Közép (B2) szintű egyetemi angol szaknyelvi záróvizsga PhD hallgatók részére. A vizsga egy szóbeli beszélgetésből áll (bemutatkozás, szaknyelvi beszélgetés a tanulmányaikról és a szakmai útjukról egy előzetesen az Intézet részére megküldött szakmai önéletrajz alapján).

 

  1. Küszöb (A2-B1) szintű egyetemi szaknyelvi záróvizsga német, francia, orosz, olasz, spanyol és latin nyelvből második nyelvvizsgaként. A szóbeli vizsga során a PhD hallgató egy előzetesen az Intézet részére megküldött Power Point prezentáció alapján 7 percben ismerteti a PhD témáját az adott idegen nyelven. A latin esetében az orvostudományban használatos rövidítések feloldása és magyarázata a vizsga tárgya.

 

  1. A fenti vizsgákra minden nyelvből biztosítunk segítséget a felkészüléshez konzultáció formájában.

 

A vizsgákat igény szerinti, előre egyeztetett időpontban megtartjuk, és a teljesítésről írásbeli igazolást állítunk ki. Kérjük, hogy a vizsgázók vizsgaigény esetén szorgalmi- és vizsgaidőszakban egyaránt a Szaknyelvi Intézet nyelvvizsga-koordinátoránál, Bíró-Szabó Angelikánál jelentkezzenek a

biro-szabo.angelika@semmelweis-univ.hu címen. 

 

  1. Tudományos közlemények angol szaknyelvi lektorálását Tudományos és Innovációs Rektorhelyettes úr megbízásából egyetemi költségre, 10 munkanapos határidővel vállaljuk, ha a PhD hallgatók erre vonatkozó igényüket a publication@semmelweis-univ.hu-ra beküldik. További információ: https://semmelweis.hu/szaknyelv/szaknyelvi-lektoralas/

 

  1. Angol nyelven írt PhD dolgozatok és absztraktfüzetek angol szaknyelvi lektorálását szerződéssel alkalmazott, nagy tapasztalatú anyanyelvi lektorunk vállalja 7200 Ft/ 60 perces lektorálási díj mellett. Poszterek és voice-overek lektorálását szintén vállaljuk. Amennyiben a hallgatók ezzel élni szeretnének, ennek díjazása a Szaknyelvi Intézet felé átkönyvelés útján megoldható. 

 

  1. Felkészítés angol nyelvű prezentációra (konferencia-előadásra vagy poszter-prezentációra) konzultáció formájában 7200 Ft/ 60 perces díjjal.

 

Dr. Fogarasi Katalin
igazgató
Szaknyelvi Intézet