Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 28/2022. (VIII.25.) BM rendelettel módosított 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet átalakította a szakorvosképzést.

Azon rezidensek, akik 2022. 09.01. után léptek a képzésbe vagy váltottak szakmát a rendeletben megjelenő új 2. melléklet szerint végzik képzésüket.

Az új szakképzési rendszerhez tartozó információkat a régióba tartozó rezidensek részére folyamatosan küldjük a RENY rendszeren keresztül (reny.hu).

A részvizsga eljárásrend megtekinthető és letölthető!

Az alábbiakban találják az első részvizsga szabályzatot (a feltöltés folyamatos): 

A vizsganaptár szintén elérhető, de tájékoztató jellegű, az adott szakma részvizsgájának hónapon belüli pontos időpontjáról, a részvizsgára jogosultakat folyamatosan értesíti a Szak – és Továbbképzési Központ. A tervezett vizsganaptártól való eltérésről – ha módosul a vizsganaptár – a honlapon lehet majd tájékozódni.

Az alábbiakban találják a rendeletben meghatározott szóbeli tételsorokat: