Zalakomár Nagyközség Önkormányzatának az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 15/2016. (IX.27.) önkormányzati rendeletének 2. § (1) bekezd. a) pontjában és (3) bekezdésében megállapított I. számú vegyes háziorvosi körzet.

A pályázat benyújtásának határideje: praxis betöltéséig folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

További információk: https://alapellatas.okfo.gov.hu/acadp_listings/zalakomar-i-szamu-vegyes-haziorvosi-korzetenek-ellatasa-8751-zalakomar-arpad-u-14-8753-balatonmagyarod-petofi-u-112/