Az Egyéb egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésekkel kapcsolatos rendelkezéseket a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza.

Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatók:

I. ALAP SZAKKÉPESÍTÉSEK

Klinikai biokémia

Grémiumelnök: Dr. Vásárhelyi Barna egyetemi tanár
SE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet
1083 Budapest, Bókay u. 54. I. em.
Tel: 20-825-8153, 334-3186/52681 m.
e-mail: vasarhelyi.barna@med.semmelweis-univ.hu
Képzőhelyek: aktuális listát ld. a RENY portálon (reny.hu)


Klinikai mikrobiológia

Grémiumelnök: Dr. Szabó Dóra egyetemi tanár
SE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel: 210-2959, 210-2930/56101 m.
e-mail: szabo.dora@med.semmelweis-univ.hu

Grémiumi titkár: Dr. Ostorházi Eszter egyetemi docens
SE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel: 210-2930/56225 m.
e-mail: ostorhazi.eszter@med.semmelweis-univ.hu 
Képzőhelyek: aktuális listát ld. a RENY portálon (reny.hu)


Klinikai sugárfizika

Grémiumelnök: Dr. Major Tibor egyetemi tanár
Országos Onkológiai Intézet
Tel: 224 8600 / 3277 
e-mail: major@oncol.hu
Képzőhelyek: aktuális listát ld. a RENY portálon (reny.hu)
 

II. RÁÉPÍTETT SZAKKÉPESÍTÉSEK

Molekuláris biológiai diagnosztika

Grémiumelnök: Dr. Patócs Attila egyetemi tamár
II. Sz. Belgyógyászati Klinika
1085 Budapest, Üllői út 26. 

Grémiumi titkár:  Dr. Kiss András egyetemi tanár
SE ÁOK II. sz. Patológiai Intézet
1091 Budapest, Üllői út 93.
Tel: 215-7300/53400 
Képzőhelyek: aktuális listát ld. a RENY portálon (reny.hu)


Klinikai laboratóriumi genetika

Grémiumelnök: Dr. Molnár Mária Judit egyetemi tanár

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete
1082 Budapest, Üllői út 78/b
Tel: +36 1 459 1483/61852
e-mail: molnar.mariajudit@med.semmelweis-univ.hu
Képzőhelyek: aktuális listát ld. a RENY portálon (reny.hu)

Képzés díja: 45.000,-Ft/félév, az egyetemünk alkalmazásában állók
részére – az egyetem és/vagy a munkáltató érdekében végzett képzés
esetében, tanulmányi szerződés kötése esetén – a képzés térítésmentes.