Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 22.
545262 Összes oltás

Továbbképzési feladataink

A Szak- és Továbbképzési Központ feladatai a továbbképzéssel kapcsolatban:

  1. az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok, klinikai biokémikusok, klinikai mikrobiológusok és klinikai sugárfizikusok (a továbbiakban továbbképzendők) élethosszig tartó kötelező szakmai továbbképzése egységes elveinek kidolgozása és érvényesítése, a rendszer hatékony és egyben az Egyetem számára gazdaságos működtetése.
  2. az Egységszintű Működési Szabályzata szerint látja el az orvosok és a nem egészségügyi szakképesítésre épített egészségügyi felsőfokú szakképesítéssel rendelkezők esetében saját közalkalmazottaival, a fogorvosokkal kapcsolatos teendőket a FOK Szak- és Továbbképzési Titkársággal, a gyógyszerészekkel kapcsolatos feladatokat a GYTK Dékáni Hivatal Szak- és Továbbképzési Csoportjával együttműködve.

5 éves beszámoló

Tájékoztató a Továbbképzési Igazgatóság (TI), korábban Továbbképzési Központ elmúlt 5 éves tevékenységéről és a 2010-15. év közötti továbbképzési ciklus zárásáról az Általános Orvostudományi Kar vonatkozásában.

A Továbbképzési Igazgatóság az ÁOK Szakmai Tanácsadó Testülettel és a Kar klinikáiva/intézeteivel együttműködésben 2010-15. között 115 kötelező szinten tartó tanfolyamot szervezett, a résztvevők száma 12045 fő volt (1.sz. melléklet). A tanfolyamok önfinanszírozó módon kerültek lebonyolításra. 2010. II. féléve és 2011. 12. 31-e közötti időszakban a TI által kezelt részvételi díjak biztosítottak ehhez fedezetet. 2012. I. félévétől kezdve a résztvevők arányában utólagosan nyújtott állami támogatás alulfinanszírozottá tette a rendszert, mindemellett az Egyetem korábbi és jelenlegi vezetése biztosította, hogy a tanfolyamok színvonalát meghatározó előadói tevékenység finanszírozásában ne következzen be törés.

A tanfolyamokon elektronikus jelenlét ellenőrzés működött, a jelenléti % 93 fő kivételével meghaladta a 67 %-ot, ill. 2012. 01. 01-től a 75 %-ot.

A tanfolyamok online letehető vizsgával zárultak néhány, szakmailag indokolható kivételtől eltekintve. A vizsgákat 147-en nem tudták eredményesen letenni (2 % alatt). A TI a cikluszárásra tekintettel 2014. II. félévétől lehetőséget biztosított ismételt vizsgázásra.

A TI az online vizsgafelületen biztosította 2012. 01. 01-től a vizsgaanyag elérését, ezt megelőzően az Orvosképzés egyetemi lap és az MBA különszámaiban kiadásra került. A TI az online vizsga letételét követően megelégedettségi mérést végzett (2. sz. melléklet, kivonat). A megelégedettségi visszajelzések a TI honlapján az egyes szervező intézetek/klinikák számára védett tartalomként elérhetőek lesznek.

A 2010-15. közötti továbbképzési ciklusban a TI az ÁOK Szakmai Testület közreműködésével 5900 szabadon választható elméleti továbbképző tanfolyamot, 2050 egyéni tudományos tevékenységet, 475 intézményen belül szervezett továbbképző programot, 300 egyéni továbbképzést, tanulmányúthoz társuló teljesítést minősített továbbképzési kreditponttal.

A SE a Továbbképzési Igazgatóság tevékenységén keresztül meghatározó módon vesz részt az ágazati kongresszusok/konferenciák minősítésében. 2010-2015 között 752 program került minősítésre (3.sz. melléklet). A SE ÁOK részéről a szakértői feladatot a Szakmai Tanácsadó Testület elnöke látja el. Az egyetemek közötti együttműködés eredménye képen országosan egységes szakmai szempontok érvényesülnek a minősítésben.

A Semmelweis Egyetemre regisztrált 28770 fő közül 11.651 fő orvosnak, ill. klinikai szakképesítéssel rendelkezőnek járt le 2015.03.31/04.01. határnappal a továbbképzési ciklusa. Számukra a TI 2015.05.31-ig 9027 db teljesítési igazolást állított ki, ez 77 %-os továbbképzési teljesítési arányt jelent (4.sz. melléklet). A foglalkoztatói igazolások, ill.az ÁNTSZ Hatósági bizonyítványok alapján a gyakorlati pontok jóváírása és az igazolások kiadása napra készen, zökkenőmentesen történt/történik.

2014. október 1-től a továbbképzési teljesítési igazolásokat az Egyetemek elektronikus úton továbbítják az ENKK-nak.

Az SE TI és MOK közötti Együttműködési megállapodás keretében másolatban postázott teljesítési igazolások a teljes körű tájékoztatás érdekében kerültek kiküldésre.

1.-sz.-melléklet-Kötelező-szinten-tartó-tanfolyamok-száma-Résztvevők-száma

2.-sz.-melléklet-Megelégedettségi-visszajelzések-2014-2015

3.-sz.-melléklet-Kongresszusi-akkreditáció-2005.-I.-félév-2015.-I.-félév 

4.-sz.-melléklet-Kiállított-teljesítési-igazolások-száma-2014.04.01-2015.05.31 

 

[tabbyend]