A Szak- és Továbbképzési Központ feladatai a továbbképzéssel kapcsolatban:
  1. az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok, klinikai biokémikusok, klinikai mikrobiológusok és klinikai sugárfizikusok (a továbbiakban továbbképzendők) élethosszig tartó kötelező szakmai továbbképzése egységes elveinek kidolgozása és érvényesítése, a rendszer hatékony és egyben az Egyetem számára gazdaságos működtetése.

  2. az Egységszintű Működési Szabályzata szerint látja el az orvosok és a nem egészségügyi szakképesítésre épített egészségügyi felsőfokú szakképesítéssel rendelkezők esetében saját közalkalmazottaival, a fogorvosokkal kapcsolatos teendőket a FOK Szak- és Továbbképzési Titkársággal, a gyógyszerészekkel kapcsolatos feladatokat a GYTK Dékáni Hivatal Szak- és Továbbképzési Csoportjával együttműködve.

Kapcsolódó oldalak