Hiányszakmák

A tárgyévi hiányszakmákat a tárgyévet megelőző évben az egészségügyért felelős miniszter határozza meg. A hiányszakmák Budapesten és vidéken eltérőek. Emellett vannak egyes egészségügyi intézmények, ahol valamennyi szakma hiányszakmának minősül.

Hiányszakmák listáját ld. az adott évi keretszámok hirdetményében:

Keretszámok

 

 

Az ösztöndíj és a vállalási időszak teljesítése

Amennyiben a Hiányszakmás Ösztöndíjas rezidens szakot vagy egészségügyi szolgáltató vált olyan szakterületre, amely a váltáskor nem minősül hiányszakmának, válthat a Markusovszky Ösztöndíjra, azonban az addig kifizetett ösztöndíjak tekintetében a hiányszakmás és a Markusovszky Ösztöndíj különbözetét vissza kell fizetnie.

Az ösztöndíj folyósítására akkor kerül sor, ha:

  • a rezidens az ösztöndíjas szerződése aláírását követően az ÁEEK által működtetett elektronikus felületen a szakképzése teljesítését leigazolja vagy
  • a szakképzéséért felelős egyetem igazolja az ÁEEK felé a rezidens szakképzésének megfelelő teljesítését.

Amennyiben utólagosan kiderül, hogy a rezidens az általa leigazolt hónapban nem vagy nem a szakképzésének megfelelően teljesítette a szakképzését, az így jogosulatlanul folyósított ösztöndíjat vissza kell fizetni.

Az Ösztöndíj folyósítása a magyarországi szakképzés teljesítésével párhuzamosan történik. Amennyiben a szakképzés valamely okból szünetel, az ösztöndíj folyósítása is szünetel.

Az Ösztöndíj vállalási időszak szüneteltethető gyermekvállalás, tartós betegség, ösztöndíjjal támogatott tudományos munka, vagy kiskorú, illetve hozzátartozó tartós ápolása/gondozása miatt, illetve ezen túlmenően – indoklás nélkül – további 1 évig. (Azaz, aki 5 évig kapta az ösztöndíjat annak 6 év áll rendelkezésére az 5 éves vállalási időszak igazolására).

Amennyiben a rezidens nem az ösztöndíjas szerződésben foglaltaknak megfelelően jár el, különösen akkor, ha a képzését megszünteti és nem folytatja, vagy külföldön kívánja a képzését folytatni vagy a vállalási időszakát nem teljesíti, a kifizetett ösztöndíjat kamatokkal terhelten kell visszafizetnie.