FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SEMMELWEIS EGYETEM ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINIKA NEUROPSZICHOLÓGIAI TANSZÉKI CSOPORT

Felvételt hirdet a neuropszichológiai szakpszichológus szakképzés 2024/2025-ös tanév első évfolyamára a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendeletnek megfelelően.

Tudnivalók: 
A szakképzés időtartama 4 év (azaz 8 félév), amely egymást kiegészítő elméleti és gyakorlati részből áll. Minden félévben az elméleti képzés 40 (+20) óra, a gyakorlati képzés 40 (+20) óra. A képzés blokkokban történik akkreditált egészségügyi intézményekben. További gyakorlatokra kerülhet sor előreláthatóan tömbösített formában a félév során előre egyeztetett munkanapokon.

A szakképzésre jelentkezés feltételei, ill. a jelentkezési laphoz csatolandók:
• Egységes osztatlan képzésben szerzett pszichológus oklevél, pszichológia MA, egészségpszichológia MSc
• Munkáltatói igazolás, a 22/2012 EMMI rendelet 1.§ alapján történő egészségügyi tevékenység végzésére munkavégzésre irányuló jogviszonyban történő foglalkoztatásról, mely tartalmazza a munkaviszony kezdetét, heti munkaórák számát, munkakör megnevezését.
• A munkáltató hozzájárulása, javaslata a szakképzési jelentkezési lapon
• Munkaköri leírás, rögzített klinikai neuropszichológiai feladatokkal
• Szakmai önéletrajz
• 2 év munkatapasztalat
• Motivációs levél, amely alapján képet alkothatunk a jelöltek rátermettségéről, szakmai tájékozottságáról, előképzettségéről. Szeretnénk tájékozódni arról, hogyan szándékoznak ezt a szakképzettséget hasznosítani hosszú távú munkájukban. A felvételi vizsga beszélgetés formájában történik, amelynek alapja a Motivációs levél.
• 150 óra önismeret megkezdésének igazolása. (A szakvizsgára bocsátás feltétele a teljesített 150 óra önismeret, amelyet a 4 év során teljesítenie kell a jelöltnek)

A 22/2012 EMMI rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a szakképzés vagy annak egyes elemei részmunkaidős foglalkoztatásban is teljesíthetők, (legalább heti 20 óra) ebben az esetben a szakképzési idő annyival hosszabbodik meg, hogy megfeleljen a teljes munkaidejű foglalkoztatásra a jogszabályban előírt képzési időtartamnak és feltételeknek.

A szakképzés önköltséges, díja 260.000 Ft / félév. Az önköltség mértéke a második tanévtől és a további években emelkedhet, melynek a mértéke nem lehet több, mint tanévenként 8%.

A jelentkezési lap letölthető és/vagy személyesen a Tanszéki Csoporttól kérhető, valamint a Szak- és Továbbképzési Központ honlapjáról (egyéb képzés / Neuropszichológiai szakpszichológus szakképzés): JELENTKEZÉSI LAP

Jelentkezési határidő: 2024. május 15.

Dokumentumok beadása:
Semmelweis Egyetem Szak és Továbbképzési Központ
Újhegyi Erika
szakképzési ügyintéző
Telefon: 06 1 459 – 1500/62247
E-mail: ujhegyi.erika@semmelweis.hu
Cím: 1085 Budapest, Baross u. 22. I.em.

Felvételi időpontja: 2024. június 5.

A felvételi beszélgetés pontos időpontjáról a jelentkezők előzetesen e-mailben kapnak értesítést.

Budapest, 2024. február 19.

Pataky Ilona sk.
Képzésvezető, c. egyetemi tanár