Szakképzési Tájékoztató

neuropszichológiai szakpszichológus szakképzés

Semmelweis Egyetem ÁOK

Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Neuropszichológiai Tanszéki csoport

Önköltséges módon is!

 

NEUROPSZICHOLÓGIA JELENTKEZÉSI LAP (ÚJ 2021.04.27.)

 

Szakképzés megnevezése: neuropszichológiai szakpszichológia

Szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: neuropszichológiai szakpszichológus

Szak leírása: neuropszichológiai szakpszichológus alap szakképesítés

A képzés célja: olyan szakpszichológusok képzése, akik elsődlegesen a központi idegrendszer működési zavarai nyomán fellépő pszichés problémák felismerésével és kezelésével segítik a hatékonyabb gyógyító és fejlesztő munka megvalósulását az egészségügyi ellátásban, továbbá a nevelési, pedagógiai szakszolgálati intézményekben.

A képzés során elméleti számonkérések mellett folyamatos betegvezetéssel és annak dokumentációjával, esetelemzésekkel adnak számot a munkájukról. A tanulmányi idő befejezése után jelentkezhetnek a nemzeti vizsgabizottságnál szakvizsga letételére.

Szakképzésbe jelentkezés feltételei:

 • Pszichológia MA fokozatú vagy egészségpszichológia MSc, vagy egységes osztatlan képzésben szerzett, okleveles pszichológus végzettség,
 • 2 év munkatapasztalat,
 • jártasság a neuropszichológiai szakirodalomban és
 • kutatói elkötelezettség.
 • Jelentkezési anyagok beadási határideje: 2021. május 14. Felvételi: 2021. június 2.

                    https://semmelweis.hu/szak-es-tovabbkepzes/szakkepzes/keretszamok/

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • munkáltatói igazolás korábbi munkaviszonyokról,
 • munkaköri leírás,
 • szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • diplomamásolatok, egyéb releváns képzésről szóló igazolások másolata,
 • személyes okmányok másolatai.

Jelentkezés helye:

Az álláshelyekre az érdeklődők a fenti dokumentumok  benyújtásával jelentkezhetnek a szakestovabbkepzes@semmelweis-univ.hu címen.

A felvételi módja:

Felvételi beszélgetés, amelyet személyes formában tervezünk, ha a vírushelyzet nem akadályozza. Ha a vírushelyzet miatt ez nem lenne lehetséges, úgy on-line formában, melyről legkésőbb 2021. május 26-ig tájékoztatást nyújt a tanszéki csoport oktatásszervezője.

A felvételi beszélgetés alapja az Önéletrajz és a Motivációs levél.

Ezen kívül előnyben részesül, aki megkezdte Önismereti képzését is.

Felmérésre kerül a neuropszichológiai szakirodalomban való tájékozottság, együttműködési készségek.

A képzés díja (csak önköltséges változatban):
I. évfolyam 220 000,- Ft/félév

Képzés ideje:

8 félév. Az elméleti és gyakorlati képzés blokkokban történik az akkreditált egészségügyi intézményekben, heti egy hétköznapi napon 10 tanóra időtartamban, továbbá tömbösített gyakorlatokban.

Abszolutórium megszerzésének feltételei: a tanterv által előírt tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítése.

Szakvizsgára bocsátás feltételei:

 • az abszolutórium megszerzése,
 • a szakdolgozat elkészítése és benyújtása,
 • egybefüggő, 150 óra önismereti célú sajátélményű, kiképző terapeuta által vezetett, pszichoterápiában való részvétel igazolása legkésőbb a 2. tanév végéig.

A szakvizsga rendszere:

A szakvizsga elméleti és gyakorlati részből áll:

 1. Gyakorlati szakvizsga:

A gyakorlati szakvizsga a szakdolgozat megvédése, valamint a bírálatban, illetve a vizsgán feltett kérdések megválaszolása.

 1. Elméleti szakvizsga:

Az elméleti szakvizsga a szakképzésben foglalt ismeretkörökre vonatkozó tudást ellenőrzi.

tárgykörei: pszichopatológia, patopszichológia, klinikai pszichodiagnosztika, idegtudományi ismeretek, neuropszichológiai vizsgáló eljárások, neuropszichológiai funkcióanalízis, fejlődésneuropszichológia, pszichoterápia, neuropszichológiai terápia, neuropszichológiai rehabilitáció.

A szakvizsga eredményét az elméleti és gyakorlati vizsgák eredményének középértéke alkotja. Minősítése háromfokozatú: kiválóan megfelelt/megfelelt/nem felelt meg.

Képzés kezdése: 2021. szeptember, kontaktórákkal kezdődik. Amennyiben a vírushelyzet nem teszi lehetővé ezt a
kezdést, úgy 2022. februárra halasztjuk a szakképzés elindítását.

 

Budapest, 2021. március 23.

Pataky Ilona képzésvezető