Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 22.
545262 Összes oltás

Szakképzésbe lépés:

Első szakképesítés megszerzése:

Benyújtandó dokumentumok:

Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatók:

Az Általános Orvostudományi Kar szakorvosképzésben részt vevő orvosai által fizetendő díjak:

  • A központi gyakornoki, rezidensi és szakorvos jelölti jogviszony igazolás, valamint a törzsképzési- és szakgyakorlati idő alatt teljesített gyakorlatok igazolásának kiállítása 2019. augusztus 1. napjától díjtalanná válik. Az igazolások kiállítására magyar és angol nyelven van mód.

     

Kérelmek:

Egyéni munkatervek: