Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 19.
543116 Összes oltás

Az Egyetemre háruló szakirányú továbbképzési feladatok ellátására a központ operatív testületet működtet. Az Operatív Bizottság elnöke az igazgató, tagjai kari továbbképzési testületek vezetői és tanácsadói, valamint a Gazdasági Főigazgató megbízottjai. Az Operatív Bizottság tevékenységi köre kiterjed többek között, a szakmai továbbképző tanfolyamokat szervezők validálására, az előzetesen és utólagosan minősített körbe tartozó tanfolyamok befogadására szolgáló irányelvek kidolgozására, a Semmelweis Egyetemet választó továbbképzésre kötelezettek továbbképzési pontjainak nyilvántartási rendjének meghatározására, a továbbképzési feladatok ellátása pénzügyi hátterének elvi kidolgozására.

 

Elnök:

Prof. Nyirády Péter, Szak- és Továbbképzési Központ, igazgató

 

Tagok:

Baranyi Anikó Anna, Szak- és Továbbképzési Központ, igazgatóhelyettes

Prof. Fejérdy Pál, Szak- és Továbbképzési Központ, igazgatói tanácsadó

Dr. Molnár Miklós, Szak- és Továbbképzési Központ, igazgatói tanácsadó

Dr. Szombath Dezső, Szak- és Továbbképzési Központ, szaktanácsadó

Dr. Kovács Gábor, II. Gyermekgyógyászati Klinika, igazgató, Klinikai Központ képviseletében

Dr. Gerber Gábor, Fogorvostudományi Kar, dékán, FOK képviseletében

Baumgartnerné Holló Irén, Gazdasági Főigazgatóság, mb. gazdasági főigazgató

Dr. Antóny Zsolt, Szenátusi Főtitkárság, szenátusi főtitkár

Kiss Gergely, Kontrolling Igazgatóság, mb. kontrolling igazgató

Dr. Cseh Áron, Szak- és Továbbképzési Központ, titkár

 

Az igazgatóság feladataiból adódóan közvetlen munkakapcsolatot tart fenn az ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatósággal, a MOK szervezeteivel, az ESZTT-vel, a Szakmai Kollégium Tagozataival.

A társegyetemekkel közösen működteti a http://www.oftex.hu és ahttp://www.gyoftex.hu internet címeken elérhető országos továbbképzési portálokat.