Az Egyetemre háruló szakirányú továbbképzési feladatok ellátására a központ operatív testületet működtet. Az Operatív Bizottság elnöke az igazgató, tagjai kari továbbképzési testületek vezetői és tanácsadói, valamint a Gazdasági Főigazgató megbízottjai. Az Operatív Bizottság tevékenységi köre kiterjed többek között, a szakmai továbbképző tanfolyamokat szervezők validálására, az előzetesen és utólagosan minősített körbe tartozó tanfolyamok befogadására szolgáló irányelvek kidolgozására, a Semmelweis Egyetemet választó továbbképzésre kötelezettek továbbképzési pontjainak nyilvántartási rendjének meghatározására, a továbbképzési feladatok ellátása pénzügyi hátterének elvi kidolgozására.

Elnök:

Prof. Nyirády Péter, Szak- és Továbbképzési Központ, igazgató

Tagok:

Baranyi Anikó Anna, Szak- és Továbbképzési Központ, igazgatóhelyettes
Dr. Molnár Miklós, Szak- és Továbbképzési Központ, igazgatói tanácsadó
Dr. Szombath Dezső, Szak- és Továbbképzési Központ, szaktanácsadó
Dr. Kovács Gábor, Gyermekgyógyászati Klinika, Klinikai Központ képviseletében
Dr. Bereczki Dániel, Neurológiai Klinika, igazgató
Dr. Gerber Gábor
, Fogorvostudományi Kar, dékán, FOK képviseletében
Dr. Kispélyi Barbara, Fogpótlástani Klinika, igazgatóhelyettes
Dr. Somogyi Orsolya, Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet, GYTK képviseletében
Baumgartnerné Holló Irén, Gazdasági Főigazgatóság, mb. gazdasági főigazgató
Dr. Antóny Zsolt, Szenátusi Főtitkárság, szenátusi főtitkár
Kiss Gergely, Kontrolling Igazgatóság, mb. kontrolling igazgató
Dr. Vámosi Péter, Magyar Rezidens Szövetség, elnök
Dr. Cseh Áron
, Szak- és Továbbképzési Központ, titkár

Az igazgatóság feladataiból adódóan közvetlen munkakapcsolatot tart fenn az OKFŐ-vel, a MOK-al, az ESZTT-vel, a Szakmai Kollégium Tagozataival.

A társegyetemekkel közösen működteti a http://www.oftex.hu és ahttp://www.gyoftex.hu internet címeken elérhető országos továbbképzési portálokat.