Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a folyamatos továbbképzésről szóló 64/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet módosításra került! A módosítás a www.oftex.hu portálon a „Jogszabályi háttér” menüpontban megtalálható.

A Továbbképzési Központ feladataiból adódóan közvetlen munkakapcsolatot tart fenn az EüM Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Elismerési és Nyilvántartási Osztályával, a MOK újonnan szervezett Akkreditációs Bizottságával, az ESZTT-vel, a Szakmai Kollégium Tagozataival, továbbá a társegyetemekkel közösen működteti a http://www.oftex.hu és ahttp://www.gyoftex.hu internet címeken elérhető országos továbbképzési portálokat.

OFTEX           GYOFTEX


Egészségügyi szakdolgozók kötelező szakmacsoportos továbbképzése

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

A Semmelweis Egyetem és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (ÁEEK) együttműködési megállapodása értelmében a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar kötelező szakmacsoportos továbbképzéseket szervez a továbbképzési pontok megszerzésének elősegítése érdekében a 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 1. számú melléklete szerinti szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szakdolgozóknak.

A kötelező szakmacsoportos továbbképzéseink részvételi költségét állami támogatásként az ÁEEK biztosítja, tehát a résztvevők számára ingyenes, amennyiben az adott szakmacsoportba tartozó végzettséggel rendelkeznek és az adott képzési időszakban még nem vettek részt támogatott továbbképzésen.

Szakmacsoportok, melyek számára kötelező továbbképzést szervezünk:
 • Általános és elektrofiziológiai asszisztencia szakmacsoport
 • Dietetikai szakmacsoport
 • Egészségügyi menedzsment szakmacsoport
 • Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport
 • Gyógyszertári ellátás szakmacsoport
 • Képi diagnosztika szakmacsoport
 • Közegészségügyi és népegészségügyi szakmacsoport
 • Mozgásterápia és fizioterápia szakmacsoport
 • Sürgősségi ellátás szakmacsoport
 • Szülészeti ellátás szakmacsoport
 • Természetgyógyászati szakmacsoport
 • Védőnői ellátás szakmacsoport
Jelentkezés:

Az egészségügyi szakdolgozók kötelezően teljesítendő pontjait nyilvántartó informatikai rendszeren keresztül történik a SZAFTEX II. (szaftex.aeek.hu) oldalon.

Pontszám:
 • kötelező továbbképzésként 30 pont
 • szabadon választható továbbképzésként: 20 pont
Részvételi díj:
 • Az aktuális képzési időszakban (5 év alatt) az első kötelező továbbképzés részvételi díja: térítésmentes, államilag finanszírozott
 • Második és további kötelező szakmacsoportos képzés esetén, valamint szabadon választható, azaz más szakmacsoportba tartozó képesítés esetén a részvételi díj: 10.000 Ft/képzés, melyet személyesen a továbbképzés első napján készpénzben kell a helyszínen befizetni.

Felhívjuk figyelmet, hogy a képzéseinkre történő regisztráció a jelentkezések beérkezési sorrendjében történik. A meghirdetett létszám betelte után jelentkezést már nem áll módunkban elfogadni.

Információk:

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar
Dékáni Hivatal, Szakképzési és Továbbképzési Csoport
Telefon: +36-1-486-5902
E-mail: szakkepzes@se-etk.hu
Honlap: https://semmelweis.hu/etk