Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 19.
543116 Összes oltás

A 2020-as tavaszi szakvizsgaidőszaktól kezdődően a Szak- és Továbbképzési Központ a Nemzeti Vizsgabizottság felhívására a következő eljárásrend betartását kéri a szakorvos jelöltektől:

A szakorvos jelöltek, valamint az egyéb és licenc képzésben vevők kötelesek szakvizsgára való jelentkezésük leadása előtt, minimum 3 hónappal a mellékelt adatlapot, az alapadatokkal feltöltve (név, pecsétszám, szakképesítés megnevezése) elektronikusan beküldeni Szak- és Továbbképzési Központba a szakképzési ügyintézőjének email címére. Az ügyintézők ezek után elvégzik az adategyeztetést.

A szakképzési ügyintéző áttekinti a szakorvos jelöltek, valamint az egyéb és licenc képzésben
vevők dokumentációját, a képzési terv alapján megállapításra kerül a szakképzés befejezésének várható dátuma, amelyről az Egyetem igazolást ad ki.

Amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján úgy ítéli meg az Egyetem, hogy az adott vizsgaidőszakig teljesíthető a szakképzés, a Központ a kitöltött adatlapot továbbítja a Nemzeti Vizsgabizottság részére, amely után a jelölt is beadhatja vizsgajelentkezését. Ha bármilyen probléma merül fel az ügyintézők írásban jelzik.

A szakvizsgára bocsátáshoz kiállított igazolás nem jelenti azt, hogy a Központ automatikusan kiállítja az abszolutóriumot.

Amennyiben a jelölt beszámítással kíván élni, azt legkésőbb az adategyeztetés előtt legalább
30 nappal elektronikus úton, postán vagy személyesen a Központba el kell juttatni. Az adminisztratív ügyintézésre vonatkozó jogszabályi kötöttségek miatt a későbbiekben már nem fogad be a Központ beszámítási kérelmet.

Letöltés: Szakképzésre vonatkozó igazolás