A szakvizsgák szervezésével kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Vizsgabizottság látja el. A jelölt a https://nvb.okfo.gov.hu/  szakvizsga portálon keresztül tudja benyújtani jelentkezését.

Benyújtandó dokumentumok /nyomtatványok:

  • Diploma másolata vagy honosítási határozat a külföldön tanult vizsgázók esetén.
  • Az előző szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata (amennyiben van).
  • Vizsgadíj befizetéséről szóló bizonylat. A vizsgadíj összege magyar nyelvű vizsga esetén 40.000,- Ft.
  • Szakképzés teljesítésével kapcsolatos egyetem által aláírt előzetes igazolás. Csak akkor kell megküldeni, ha a vizsganaptárban kiírt vizsgaidőszak első napját megelőző 30 nappal nem tudja a jelölt benyújtani a vizsgára bocsátó határozatát. Az igazolást az egyetem szak- és továbbképző központjával is szükséges aláíratni. (Nyomtatvány ld. a lenti linken). 
  • Abszolutórium, amelyet szakképzést végző egyetem szak- és továbbképző hivatala állítja ki, melyet legkésőbb egy hónappal a kiírt vizsgaidőpont első napja előtt szükséges benyújtani!

További információt, és az előzetes igazolás dokumentumát az OKFŐ honlapján találják:

https://enkk.hu/index.php/hun/nemzeti-vizsgabizottsag-2/ogyfk-vizsganaptar