Curriculum vitae

PROFESSIONAL AFFILIATIONS

2002– Department of Medical Sociology, Institute of Behavioural Sciences, Semmelweis University, Budapest

2017-2019- The Medical Futurist Institute

2018- Head of Medical Sociology Department

2020- 2024: Supervisor of Research Grants: OTKA -FK 134372 E-patients and e-physicians in Hungary: The role and opportunities of digital health solutions in the healthcare system

EDUCATION AND DEGREES

2018 Habilitation in Health Sciences

2004–2009 Semmelweis University, Budapest, Mental Health Sciences PhD School,

Behavioural Sciences program

– PhD degree in Psychology

1995–2000 Loránd Eötvös University, Budapest, Institute of Sociology

– MA degree in Sociology / special profession: Human Relations

TEACHING EXPERIENCE

2002– Medical sociology courses (lectures and practices) in English and Hungarian

The basics of digital health  – elective course

PhD lectures and PhD student supervision / Semmelweis University Doctoral School No. 4.

Graduate teaching: seminars since 2001 and lectures since 2002 in medical sociology, in Hungarian and in English.

Postgraduate teaching: lectures in the field of psychology and digital health for healthcare workers.

Leader of CME course on „Burnout prevention via positive psychology techniques.”

Supervisor, opponent and committee member for diploma works and PhD studies.

More than 200 scientific educational lectures for various target group. on digital health, stress- and burnout prevention.

 MAIN FIELDS OF INTEREST AND RESEARCH PROFILE

Digital Health

Social impact of digital transformation

Stress and Burnout of Health Professionals

 PUBLICATIONS

Hirsch index: 16

Total impact factor: 68,991

Independent citations: 1150

Author or co-author of 168 scientific paper; over 80 Hungarian and international scientific conference presentation.

List of publications at Hungarian National Scientific Bibliography

Google scholar

RESEARCH GRANT

2012–2015 Hungarian Academy of Sciences (MTA)

– János Bolyai Research Fellowship

 AWARDS

2017    “Markusovszky Prize” for the best published article awarded by the leading
Hungarian medical journal “Orvosi Hetilap”

2016    MTA Bolyai Plaque

2016    Clinical Neuroscience “Ideggyógyászati Szemle” / Editorial Special Award

2015    EConsilium Annual Award

2013    Elitmed Top 10 most popular scientific paper

2013    Hungarian Psychiatric Association Award for the Best Poster Presentation

2010    Hungarian Psychiatric Association Early Career Award

2005    Hungarian Medical Journal / Markusovszky Prize

2004    Hungarian Psychiatric Association / Award for the Best Poster Presentation

SKILLS

– English: Hungarian state accredited B2 certificate

– Statistical analysis in social studies

– Quantitative and qualitative expert

TRAINING ACTIVITIES

Stress management, burnout prevention, team building, presentation skills, motivational and communication trainings

Publications

Journal articles in English

Győrffy Zs, László K, Ádám Sz, Kopp M (2009): Equity in Reproductive Health in Central and Eastern Europe: The Hungarian Experience.  In: Equity in Access to Health Promotion, Treatment and Care for European Women, University Press, Kassel, in press.

László K, Győrffy Zs, Ádám Sz, Csoboth Cs, Kopp M (2008): Work-related stress factors and menstrual pain: a nation-wide representative survey. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 29 (2): 133–138. IF:0.951

Ádám Sz, Győrffy Zs,  Susánszky É (2008): Physician burnout in Hungary: a potential role for work-family conflict. Journal of Health Psychology, (13) 847-856.  IF: 1.423

Books in Hungarian

Győrffy Zsuzsa: Az (orvos)egészséghez való jog anomáliái – Morbiditás és stressztényezők a magyarországi orvosnők körében. Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány, Budapest 2010

Book chapters


1.    Győrffy Zs, Ádám Sz, Harmatta J, Túry F, Szényei G (2008): Pszichiáternők életminősége és egészségi állapota. In: Kopp M (szerk.): Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Semmelweis Kiadó, Budapest, 356-365.
2.    Kopp M, Győrffy Zs, Ádám Sz (2008): A magasabb végzettségű nők hátrányos helyzete – miért nem születhetnek meg a kívánt gyermekek? In: Kopp M (szerk.): Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Semmelweis Kiadó, Budapest. 250-254.
3.    Ádám Sz, Győrffy Zs, László K (2008): A családi és munkahelyi szerepek közötti konfliktus és a pszichés jól-lét mutatók kapcsolata. In: Kopp M (szerk.): Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Semmelweis Kiadó, Budapest, 260-266.
4.    László K, Győrffy Zs, Salavecz Gy, Ádám Sz (2008): Munkahelyi stressztényezők és a fájdalmas menstruáció. In: Kopp M (szerk.): Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Semmelweis Kiadó, Budapest 328-355.
5.    Győrffy Zs, Ádám Sz, Pilling J (2006): Az orvosok testi és lelki egészségi állapota. In: Szántó Zs, Susánszky É (szerk.): Orvosi szociológia. Semmelweis Kiadó, Budapest, 105-117.
6.    Győrffy Zs, Ádám Sz (2006): Az életminőség alakulása az orvosnői hivatásban. In: Kopp M, Kovács M (szerk.): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest, 314-324.
7.    Győrffy Zs, Lőrincz J, Ádám Sz, Kopp M (2006): Gyermekvállalás, magzatvesztés és életminőség. In: Kopp M, Kovács M (szerk.): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest, 263-273.
8.    Ádám Sz, László K, Győrffy Zs (2006): A deviáns viselkedés. In: Szántó Zs, Susánszky É (szerk.): Orvosi szociológia. Semmelweis Kiadó, Budapest, 55-73.

Peer-reviewed articles

1.    Győrffy Zs, Sándor I, Csoboth Cs, Kopp M (2010): A fizikailag bántalmazott nők reprodukciós zavarai. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 2010. 11(4) 297-313.
2.    Szényei G, Ádám Sz, Győrffy Zs, Harmatta J, Túry F (2010): A hazai pszichiáterek pálya- és jövőképe. Psychiatria Hungarica  2010. 25.évf. 1.sz. 31-54.
3.    Ádám Sz, Győrffy Zs, Harmatta J, Túry F, Kopp M, Szényei G (2010): A magyarországi pszichiáterek egészségi állapota. Psychiatria Hungarica 2010. 25.évf. 1.sz. 55-61.
4.    Győrffy Zs, Ádám Sz, Kopp M (2009): A pszichés morbiditás prevalenciája és háttértényezői a magyarországi orvosnők körében. Népegészségügy , 87 (2) : 884-94.
5.    Győrffy Zs, Ádám Sz, Kopp M (2009): Morbiditás és háttértényezői a magyarországi orvosnők körében.  Lege Artis Medicinae 2009, 19 (06-07).
6.    Ádám Sz, Győrffy Zs, László K (2009): A munkahelyi elégedetlenség magas prevalenciája orvosnők körében:  a munkahelyi és családi szerepek közötti konfliktus, mint lehetséges rizikótényező. Orvosi Hetilap, 150. évfolyam 31.szám (2009. aug.2.)1451-1457.
7.    Ádám Sz, Torzsa P, Győrffy Zs, Vörös K, Kalabay L (2009): Gyakori a magas fokú kiégés a háziorvosok és a háziorvosi rezidensek körében. Orvosi Hetilap, 150. évfolyam, 7. szám (2009 febr. 15.) 317-326.
8.    László K, Győrffy Zs, Salavecz Gy, Ádám Sz, Kopp M (2007): Munkahelyi stressztényezők kapcsolata a fájdalmas menstruációval. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 8 (3): 229-239.
9.    Ádám Sz, Győrffy Zs, Kopp M (2007): A nők helyzete a tudományos pályán: kihívások és lehetőségek. Magyar Tudomány, 2007. február.
10.    Ádám Sz, Győrffy Zs, Csoboth Cs (2006): Kiégés (burnout) szindróma az orvosi hivatásban. Hippocrates, VIII/2: 113-117.
11.    Győrffy Zs, Ádám Sz, Csoboth Cs, Kopp M (2005): Az öngyilkossági gondolatok előfordulása és pszichoszociális háttértényezői az orvostársadalomban. Psychiatria Hungarica, 20 (5): 370-379.
12.    Győrffy Zs, Ádám Sz, Kopp M (2005): A magyarországi orvostársadalom egészségi állapota – országos reprezentatív minta alapján. Orvosi Hetilap, 146. évfolyam 26. szám (2005. június 26.): 1383-1393.
13.    Győrffy Zs, Ádám Sz (2004): Az egészségi állapot, a munka-stressz és a kiégés alakulása az orvosi hivatásban. Szociológiai Szemle, 2004/3. (11. évf.): 107-128.
14.    Győrffy Zs, Ádám Sz (2004): Az orvosnői hivatás magatartástudományi vizsgálata. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 5 (1): 27-53.
15.    Győrffy Zs, Lőrincz J, Ádám Sz, Kopp M (2004): A művi abortuszok alakulásának pszichoszociális háttértényezői országos reprezentatív minta alapján. Lege Artis Medicinae, 14(7): 412-419.
16.    Győrffy Zs, Mészáros E, Ádám Sz, Kopp M (2004): Az egészségügyben dolgozó nők gyermekvállalással és terhességgel kapcsolatos mutatói országos reprezentatív minta alapján. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 5 (4): 321-333.
17.    Győrffy Zs, Ádám Sz (2003): Szerepkonfliktusok az orvosnői hivatásban. Lege Artis Medicinae, 13(2): 159-164.
18.    Ádám Sz, Győrffy Zs (2003): Orvosnők az anyaságról. Esély, 2003/3: 86-92.


Abstracts & Posters


Győrffy Zs, Sándor I, Kopp M. (2010): A fizikailag bántalmazott nők reprodukciós zavarai. MPT VII. Nemzeti Kongresszusa, Budapest, 2010, január 27-30.
Neculai K, Salavecz Gy, Ádám Sz, Győrffy Zs, Szabó Sz, Kopp M (2007): Effort-reward imbalance and menstrual pain: results from the Hungarostudy Epidemiological Panel 2006. 3rd Cell Stress Society International Congress on Stress Responses in Biology and Medicine and 2nd International Congress of Stress Research, Budapest, Hungary, 23-26 August 2007.
Ádám Sz, Győrffy Zs, Neculai K, Balog P, Martos T, Kopp M (2007): High prevalence of work-family conflict in the Hungarian population: potential stressors and consequences. 3rd Cell Stress Society International Congress on Stress Responses in Biology and Medicine and 2nd International Congress of Stress Research, Budapest, Hungary, 23-26 August 2007.
Ádám Sz, Győrffy Zs, Susánszky É (2007): High prevalence of work-family conflict among female physicians: lack of individual and organisational support as potential antecedents. 27th European Conference on Psychosomatic Research, 21th Annual Conference of the European Health Psychology Society, Maastricht, Netherlands, 15-18 August 2007.
Ádám Sz, Győrffy Zs, Harmatta J, Túry F, Szényei G (2007): A hazai pszichiáterek életminősége – hátrányban vannak-e a nők? Magyar Pszichiátriai Társaság XIV. Vándorgyűlése, Miskolc, 2007. január.
Túry F, Szényei G, Harmatta J, Ádám Sz, Győrffy Zs (2007): A hazai pszichiáterek életminősége – testi egészség és a pszichoszomatikus zavarok. Magyar Pszichiátriai Társaság XIV. Vándorgyűlése, Miskolc, 2007. január.
Ádám Sz, Győrffy Zs, Susanszky É (2007): Associations between work-family conflict and lack of support among physicians. Psychology and Health, 1: 212.
Győrffy Zs, Ádám Sz, Kopp, M (2006): The physician’s profession in Hungary: High prevalence of psychiatric and somatic morbidity. Psychology and Health, 21: 61.
Neculai K, Győrffy Zs, Ádám Sz, Kopp M (2006): Work-related correlates of menstrual pain in Hungarian women: a national representative survey. 26th European Conference on Psychosomatic Research, Cavtat/Dubrovnik, Croatia, September 27 – 30 2006.
Ádám Sz, Győrffy Zs (2006): High prevalence of work-family conflict among female physicians in Hungary: sources and adverse health outcomes, 26th European Conference on Psychosomatic Research, Cavtat/Dubrovnik, Croatia, September 27 – 30, 2006.
Győrffy Zs, Ádám Sz, Kopp M (2006): The physician’s profession in Hungary: High prevalence of psychiatric and somatic morbidity, 20th Annual Conference of the European Health Psychology Society, Warsaw, Poland, 30 Aug – 2 Sept 2006.
Ádám Sz, Győrffy Zs (2006): Burnout among Hungarian female and male physicians: prevalence and potential precursors, 20th Annual Conference of the European Health Psychology Society, Warsaw, Poland, 30 Aug – 2 Sept 2006.
Ádám Sz, Győrffy Zs, Csoboth Cs (2006): Burnout szindróma az orvosi hivatásban, Magyar Pszichiátriai Társaság XIII. Vándorgyűlése, Budapest, 2006. február.
Ádám Sz, Győrffy Zs (2006): Burnout among Hungarian female and male physicians: prevalence and potential precursors. Psychology and Health, 21: 10.
Neculai K, Győrffy Zs, Ádám Sz, Kopp M (2006): Work-related correlates of menstrual pain in Hungarian women: a national representative survey. Journal of Psychosomatic Research, 61: 3.
Ádám Sz, Győrffy Zs (2006): High prevalence of work-family conflict among female physicians in Hungary: Sources and adverse health outcomes. Journal of Psychosomatic Research, 61: 3.
Ádám Sz, Győrffy Zs, Kopp M (2005): Az öngyilkossági gondolatok prevalenciája és pszichoszociális háttértényezőik az orvostársadalom körében. Magyar Pszichiátriai Társaság XII. Vándorgyűlése, Budapest, 2005. január.
Győrffy Zs, Ádám Sz, Kopp, M (2004): Assessment of maternal reproductive morbidity among female physicians in Hungary. Psychology and Health, 19: 71.
Ádám Sz, Győrffy Zs (2004): Role conflict among female physicians in Hungary: causes, effects and coping strategies. Psychology and Health, 19: 8.
Győrffy Zs, Ádám Sz, Kopp M (2004): High Prevalence of Reproductive Morbidity Among Female Healthcare Professionals in Hungary: Results from a Nationwide Representative Survey. Satellite of the 8th International Congress of Behavioural Medicine, Mainz – Budapest, Germany – Hungary, 25-28 August 2004.
Ádám Sz, Győrffy Zs, Kopp M (2004): High Morbidity and Inattentive Health Behaviours among Hungarian Physicians: A Cause of High Mortality? Satellite of the 8th International Congress of Behavioural Medicine, Mainz – Budapest, Germany – Hungary, 25-28 August 2004.
Győrffy Zs, Ádám Sz (2004): Assessment of Maternal Reproductive Morbidity among Female Physicians in Hungary. 18th Annual Conference of the European Health Psychology Society, Helsinki, Finland, 21-24 June 2004.
Ádám Sz, Győrffy Zs (2004): Role Conflict among Female Physicians in Hungary: Causes, Effects and Coping Strategies. 18th Annual Conference of the European Health Psychology Society, Helsinki, Finland, 21-24 June 2004.
Ádám Sz, Győrffy Zs (2004): A szerepkonfliktus patogenetikai tényezői és következményei a magyar orvosnők körében, Magyar Pszichiátriai Társaság XI. Vándorgyűlése, Szeged, 2004. január.
Győrffy Zs, Ádám Sz (2003): Women in Medicine: A Pilot Study Exploring Pregnancy Complications and Outcomes Among Female Physicians in Hungary. 17th Conference of the European Health Psychology Society, Kos, Greece, 24-27 September 2003.
Győrffy Zs, Ádám Sz (2003): „Az orvosnők korán halnak?” A család, a hivatás és az egészségi állapot összefüggései a magyarországi orvosnők körében. Magyar Pszichiátriai Társaság X. Vándorgyűlése, Sopron, 2003. január
Ádám Sz, Győrffy Zs (2003): Licence to die early: a pilot study exploring role conflict amongst female physicians in Hungary. 8th European Congress of Psychology, Vienna 6-11 July 2003.
Ádám Sz, Győrffy Zs (2003): Orvosnők az anyaságról. IV. Magatartástudományi napok, Pécs 2003. június.