Curriculum vitae

Personal data:
date of birth: 07/31/1971
place of birth: Dunaújváros
address: 1084, Nagyfuvaros u. 6. 1/10., Budapest
nemes.laszlo@med.semmelweis-univ.hu; nemeslal@hotmail.com
telephone: +36705220615

academia.edu profile (with full texts):
https://ektf.academia.edu/L%C3%A1szl%C3%B3Nemes

mtmt (official list of academic publications):
https://m2.mtmt.hu/frontend/#view/Publication/SmartQuery/1127/

 

 Academic degrees: 

MA in philosophy (with an excellent grade and distinction), 1998, Kossuth Lajos University, Debrecen (now University of Debrecen)
title of the thesis: A biológiai fajok problémája és az emberi természet [The species problem and human nature]

 PhD degree, 2009, University of Debrecen (summa cum laude)
title of doctoral dissertation: Egy tudománykutatáson alapuló bioetika körvonalai [Outlines of bioethics as based on Science Studies]

Postgraduate specialization training: philosophical practice/counseling, Péter Pázmány Catholic University, Budapest-Piliscsaba, 2013 (with distinction)
title of thesis: A filozófiai tanácsadás és a pszichológia [Philosophical counseling and psychology]

 

Research interests:

bioethics, virtue ethics, philosophy of biology, philosophy of medicine, ethics of psychology, medical humanities, philosophical practice/counseling, philosophical café, death café

 

Employment:

2002-2014: lecturer and scientific researcher at the Dept. of Behavioural Sciences, University of Debrecen; Responsibility for theaching the subject ’bioethics’ at the Faculty of Pharmacology and the Faculty of Public Health

2004-2010: lecturer at the Philosophy Institute at University of Debrecen

2014-2015: lecturer at the Faculty of Education and Psychology, ELTE, Budapest

2015-2020: associate professor at the Eszterházy Károly University, Eger, Dept. of Philosophy

2019-: assistant professor at the Semmelweis Egyetem, Inst. of Behavioural Sceinces (Dept. of Bioethics)

 

Research visits:

2001: Tor Vergata University, Rome – ERASMUS-scholarship (3 months)

2002: Dept. of Physiology, University of Szeged, Hungary (1 month)

2002: Center for Transatlantic Studies, Maastricht, The Netherlands (1 month)

2003: Dept. of Behavioural Sciences, Semmelweis University, Budapest, Hungary (1 month)

2004: Dept. of Psychology, University of Pécs, Hungary (1 month)

2005: University of Toronto and University of Guelph, Canada (Biannual meeting of The International Society for the History, Philosophy, and Social Studies of Biology)

2006: Dept. of Ethology, ELTE, Budapest, Hungary (1 month)

2007: Indiana University, Bloomington, USA, Dept. of History and Philosophy of Science (5 months)

2007: 4th. European Course on Biotechnology Ethics, Vilnius, Lithuania

2009: Indiana University, Bloomington, USA, Dept. of History and Philosophy of Science (4 months)

2012: Institute of Philosophical Practice, Argenteuil, France (1 week)

2013: University of Exeter, Classics and Ancient History, UK (2 weeks)

2014: Univesity of Crete, The Joint Programme “Bioethics”, Greece (2 weeks)

Publications

academia.edu profile (with full texts):
https://ektf.academia.edu/L%C3%A1szl%C3%B3Nemes

mtmt (official list of academic publications):
https://m2.mtmt.hu/frontend/#view/Publication/SmartQuery/1127/

Selected list of publications:

NEMES L. (1995): Nem-reduktív szcientizmus. In: Gulyás G. (ed.): Megkerült dilemmák. Debrecen, 138-149 [Non-reductive scientism]

NEMES L. (2000): A biológia filozófiája: áttekintés. Vulgo. 1-2. 276-306. [The philosophy of biology: A comprehensive survey]

NEMES, L. – MOLNÁR, P. (2002): Evolúciós pszichológia: új szintézis (?). Magyar Tudomány, 47: 1, 20-32. [Evolutionary psychology: A new synthesis (?)]

NEMES L. (2003): A kreatív béka filozófiája. Vulgo 2003/1, 159-170. [The philosophy of the creative frog]

NEMES L. (2003): Review of Alan Rabinowitz’s Chasing the Dragon’s Tail. Electronic Green Journal Earth Day.

NEMES L. (2003). Állati gyógymódok. Vadon 2003/4, 38-39. [Animal medicine]

NEMES L. (2003): Az evolúciós pszichológia helyes kezeléséről. Világosság. 2/3. 113-126. [The proper treatment of evolutionary psychology]

NEMES L (2003): A féltékenység evolúciós pszichológiája. Magyar Pszichológiai Szemle. 2, 303-310. [The evolutionary psychology of jelousy]

NEMES L: (2003): Filozófiai diskurzusok a nem-emberi állatokról. In: Loboczky J. (ed.): Filozófiai diskurzusok. EKF Líceum Kiadó, Eger, 113-134. [Philosophical discourses on non-human animals]

NEMES L. (2003): Molnár Péter és a magatartástudományok. Látlelet. 2002. 5. 8. [Peter Molnar and behavioral sciences]

NEMES L. (2003): Kommunikációtechnológia és filozófia. Vulgo 2003/2, 186-194. [Communicational techniques and philosophy]

NEMES L. (2003): Állatfelszabadítás, állati jogok és a tudomány Disputa 2003. október, 60-65 [Animal liberation, animal rights and science]

NEMES L.: (2004): Tudatosságpolémia. Disputa. 2004/9. 60-63. [Polemies about consciousness]

MOLNÁR P. – NEMES L. – NAGY E. (2004): Az evolúciós diád mint fejlıdési rendszer: kölcsönös niche-konstrukció az újszülött-anya kapcsolatban. In: Pléh Cs., Kampis Gy. and Csányi V. (eds.): Észleléstől a nyelvig. Gondolat, Bp. 261-273. [Evolutionary dyad as a developmental system: The mutual niche-construction in the relationship between newborn babies and their mothers]

NEMES L. (2004): Ember, állat gép: a kognitív tudomány evolúciója. In. Pléh Cs., Kampis Gy. and Csányi V. (eds.): Az észleléstől a nyelvig. 2004, Gondolat, Bp., 306-323. [Of humans, animals and machines: The evolution of cognitive science]

NEMES L. (2004): Az etológia klasszikus tradíciójának életben tartója. Semmelweis Egyetem. május 14. [Who kept alive the legacy of classical ethology]

NEMES, L. – MOLNÁR, P. (2004): Gén, információ, reprezentáció. In: László J., Kállai J. and Bereczkei T. (eds.): A reprezentáció szintjei. Gondolat, Bp. 275-290. [Gene, information, representation]

NEMES L. (2004): Kockázatokról és mellékhatásokról: A kockázatkommunikáció elmélete és gyakorlata. Disputa. 2004/4: 59-64. [On risks and side-effects: The theory and practice of risk-communication]

NEMES L. – MOLNÁR P. – KAKUK P. (2004): Több dolgok földön és egen: válasz Boros János és Guttman András cikkére. Magyar Tudomány, 49: 9, 1033-1038. [More things on Heaven and Earth: A reply to Boros and Guttman]

NEMES L. (2005): MAKOG 13, Debrecen. MedIQ-slap. febr. 13.

NEMES L. (2005): Binoculars, Cameras, and Nature Films: Paths to a New Scientific Understanding. In: Nyíri K. (ed.): Seeing, Understanding, Learning in the Mobile Age. 371-375.

NEMES L. (2005): A képiség szerepe a 20. és 21. század tudományában: A klasszikus etológia paradigmatikus esete. In: Boros J. és András F. (eds.): Képszemantika, hagyomány, mobilkommunikáció. Brambauer, Pécs, 99-108. [The role of visuality in science of the 20th and 21st century: The paradigmatic case of classical ethology]

NEMES L. (2006): Filozófiai intuícióink mint kognitív korlátok: Kísérleti filozófia és kognitív tudomány In: Kubinyi E. és Miklósi Á. (szerk.): Megismerésünk korlátai. Gondolat, Bp. 259-282. [Philosophical intuitions as cognitive constraints: [Experimental philosophy and cognitive science]

NEMES L. (2006): A bioetika három fajtája. Fundamentum, 2006/1, 5-22. [Three kinds of bioethics]

NEMES L. (2008): Egyedül maradva (Kommentár II.) LAM, 18 (6-7) 551-552. [Staying alone]

MOLNÁR P. – NEMES L. – NAGY E. (2010): Bonding brain: Bonding brains in mutual niche construction. In: M. Brüne, F. Salter és W. McGrew (eds.): Building Bridges between Anthropology, Medicine and Human Ethology. Tributes to Wulf Schiefenhövel. The University Press Bochum, 125-141.

NEMES L. (2011): Salons, cafés, and pubs: The European tradition of doing philosophy in public. ENRI conf. proceedings. Oradea, Romania, 831-846.

NEMES L. (2011): A bőség zavara: Az emberi döntéshozatali mechanizmusok és az új paternalizmus a bioetikában. Orvostovábbképző Szemle.[The trouble of choice: Human decision-making mechanisms and the new paternalism in bioethics]

NEMES L. (2012): Megismerés és praxis: A filozófia céljai. Magyar Tudomány. 3. 362- 366. [Knowledge and practice: The goals of philosophy]

TŐZSÉR J. – NEMES L.: (2012): Vérfertőzés, kutyaevés, csirkeszekálás. Élet és Irodalom, február 24, 13. [Incest, dog-eating, chicken-raping: Haidt on morality]

NEMES L. (2012): A filozófiai kávéház és a nyilvános filozofálás európai hagyománya. Nagyerdei Almanach. (3) 4. 2012/1. 1-37. [The philosophical café and the European             tradition of doing philosophy in public]

NEMES L. (2012): Bioetika a tévéből: Doktor House esete. Meditor2011/2. 101-109.     [Bioethics from the TV: The case of House MD]

NEMES L. (2012): Filozófiai praxis az egészségügyben. LAM. 2012. 2012 (22) 8-9. 550-557. [Philosophical practice in healthcare]

NEMES L. (2012): Szituáció, erény és lelemény: Az erkölcsi felelősség kérdése egykor és  ma. Magyar Filozófiai Szemle. 2012 (56) 3. 65-81. [Situation, virtue, wit: The question of moral responsibility then and now]

NEMES L. (2012): A test és a lélek gyógyítói: Orvoslás és filozófiai terápia az ókortól   napjainkig. Nagyerdei Almanach. 2012 (3) 5, 2012/2. 1-13. [Healers of the body and       the soul: Medicine and philosophical therapy from Ancient times to the present]

NEMES L. (2013): A nyilvános értelmiségi és a filozófiai praxis. In: Antal, Éva and       Valastyán, Tamás (eds.): Kritikai mintázatok:Tanulmánykötet Angyalosi Gergely 60.      születésnapjára. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013. 246-264. [The public intellectual      and the Philosophical Practice]

TANYI ZS., SZLUHA K., NEMES L., KOVÁCS S., BUGÁN A. (2014): Health-related        quality of life, fatigue, and posttraumatic growth of cancer patients undergoing radiation therapy: A longitudinal study. Applied Research in Quality of Life. 9, 617–  630.

NEMES L. (2014): A filozófiai tanácsadás és a pszichológia. Nagyerdei Almanach. 2013/2, 49-85.

NEMES L. (2014): “Filozofálni annyi, mint felkészülni a halálra” – Filozófiai praxis az élet végén. Kharón: Thanatológiai Szemle, 2014/1, 1-19. [“To philosophize is to learn how to die” – philosophical practice at the end of life]

NEMES L. (2014): Halál Kávéház – Egy új mozgalom a halálról való nyilvános diskurzus előmozdítására. Kharón: Thanatológiai Szemle, 2014/1, 42-48. [Death Café – A new movement to promote public discussion on death]

NEMES L. (2014): A klinikai etika visszatérése. LAM. 24(7), 386–392. [The return of clinical ethics]

TANYI ZS., SZLUHA K., NEMES L., KOVÁCS S., BUGÁN A. (2015): Positive consequences of cancer: Exploring relationships between posttraumatic growth, adult attachment, and quality of life. Tumori, Marc-Apr; 101 (2), 223-31.

NEMES L. (2015): Athén, Hellász, Európa: Vajda Mihály 80. születésnapjára. In: Valastyán     T. és Széplaky G. (szerk.) Az aligtól a túlig: Bevezetés Vajda Mihály gondolkodásába: pszeudo-szótár. DUPRESS Kiadó, 23-32. [Athens, Hellas, Europe (To Mihály Vajda’s 80th birthday)]

NEMES L. (2015): A filozófiai tanácsadás fundamentális etikája. In: Loboczky J. (szerk.): Teória és praxis – az önformálás filozófiai-etikai dimenziói. Eger, 129-142. [The fundamental ethics of philosophical counseling]

NEMES L. (2015): Bioetika különszám (szerk.), Századvég, 2015/2, 74. [editor: Bioethics special issue]

NEMES L. (2015): Narratív medicina és bioetika. Századvég, 2015/2, 74. 43-67. [Narrative medicine and bioethics]

NEMES L. (2015): A városi filozófia mint életmód. Performa, 2015/1 [(Urban philosophy as a way of life]

NEMES L. (2015): A betegség mint fenomenológiai tapasztalat. Nagyerdei Almanach,   2015/1. 21-33. [Illness as a phenomenological experience]

NEMES L. (2016): A filozófiai kávéház mint terápiás közösség. LAM, 26 (11-12), 527-535. [Philosophical café as therapeutic community]

NEMES L. (2016): A filozófiai kávéház mint performatív aktus. Performa, 2016/2. [The Philosophical Café as a performative act]

NEMES L. (2017): Gyerekfilozófia és filozófiai kávéház. In: Lehmann Miklós, Eszterág Ildikó (szerk.): Gondolkodni-más-hogy? Tanulmányok a gondolkodásfejlesztés lehetőségeiről kisgyermekkorban, ELTE TÓK, Bp., 153-176. [Philosophy for children         and the philosophical café]

GEISZBÜHL-SZIMON P., NEMES L. (2017): Halál Kávéház Budapest. Kharón:        Thanatológiai Szemle, 2017/4, 32-46. [Death Café Budapest]

NEMES L. (2018): Filozófiai tudás vs. filozofálás: A közösségi filozofálás praxisa. Elpis, 17.  181-193. [Philosophical knowledge vs. doing philosophy: The practice of community         philosophy]

NEMES L. (2019): Urban philosophy as a way of life. Performa, 2018/2.

NEMES L. (2019): Intellektuális erények a jellemnevelésben. In: Loboczky János (szerk.): Új    kihívások az etika oktatásában – filozófiai hagyományok és alternatív módszerekACTA Universitatis, Sectio Philosophica, Tom. XLII, Eger, 129-138. [Intellectual virtues in character education]

NEMES L. (2019): A példakép filozófiája. Performa, 2019/9. [The philosophy of moral exemplarism]

NEMES L. (2020): Konrad Lorenz a természet megismeréséről és védelméről. Kommentár,  2020/1, 93-99. [Konrad Lorenz on understanding and protecting nature]

NEMES L. (2020): „Türelemmel viselt, hosszú betegség” – Erények az élet végén. Kharón: Thanatológiai Szemle, 2020/2, 30-47. [“Long illness borne with patience” – Virtues at     the end of life]

NEMES L. (2020): Orvosi erények járvány idejére. In: Fokasz N., Kiss Zs, Vajda J (eds.): Koronavírus idején,  Replika különszám , 183-189. [Medical virtues for the time of       COVID-19 pandemic]

NEMES L. (2020): The personal is also the political – A betegségnarratíva mint az           emancipáció aktusa. Performa 11.  [The personal is also the political – The illness           narrative as the act of emancipation]

 

Some representative presentations at international conferences:

 MOLNAR, P., NEMES, L. NAGY, E.: The ‘bonding brain’. Symposium on Evolution of the Brain and Cognition (Organized by Jean-Pierre Changeux and Eörs Szathmáry),Collegium Budapest, Budapest, Hungary, 2002.

NEMES L.: Nature, red in tooth and claw – violence in nature films. Image/Text/Representation/Multimedia, University of Szeged, Hungary, 2005.

NEMES L.: Binoculars, cameras and nature films: Paths to a new scientific understanding, Seeing, Understanding, Learning in the Mobile Age, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary, 2005.

NEMES L.: Evolution and spirituality, Sacral Communication and Healing (Medical Anthropology Summer School), Balatonszárszó, Hungary, 2005.

NEMES L.: Binoculars, cameras and nature films: Some epistemological aspects of ethology. ISHPSSB, University of Guelph, Canada, 2005.

NEMES L.: A new war against animals: The Animal Liberation movement under the threat of avian flu epidemic, Avian Flu: Ethical, Social and Economic Implications, Central European University, Budapest, Hungary, 2006.

NEMES L.: Toward a multidirectional approach to the relationship between bioethics and basic sciences: A case study in neuroethics. EACME Conferenece, Leuven, Belgium, 2006.

NEMES L.: Publicity, bioethics & the science of consciousness: The role of case studies of chronic diseases of consciousness in current bioethics, neurosciences and clinical neurology. Toward the Science of Counsciousness Conference, Budapest, Hungary, 2007.

NEMES L.: Salons, cafés, and pubs: The European tradition of doing philosophy in public. European, National, and Regional Identity conference, Oradea, Romania, 2011.

NEMES L.: The slippery slope argument as a kind of precommittment. 10th Losinj Days of Bioethics, Croatia, 2011. 05. 15-18.

NEMES L.: Situation, virtue, and wit: The question of moral responsibility then and now. seminar at the University of Exeter, Dept. of Classics and Ancient History. Exeter, England, 2013. 05. 22.

NEMES L.: Dual-process theories and moral virtues in ancient and contemporary philosophical practice. Identity and Self-respect Conference, University of Debrecen, 2013. 06. 6-8.

NEMES L.: WEIRD philosophy? Is philosophy the most American discipline? 23rd World Congress of Philosophy, Athens, Greece, 2013. 08. 4-10.

NEMES L.: Az európai kávéházi kultúra hatása a társadalmi nyilvánosságra és filozófiai gondolkodásra: Egy diskurzuselméleti megközelítés. 2. Argumentor Műhely. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, Románia, 2013. 09. 13.

NEMES L.: Conversation as ethics: Richard M. Zaner’s model of narrative clinical ethics consultation. Is a universal morality possible? International conference organized by the Institute of Philosophy of the Research Centre for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences. 8–9. May 2014, Budapest

NEMES L.: Facebook and Philosophy. (organizer, chair and speaker of the section) ARGUMENTOR Conference, Partium Christian University, Nagyvárad/Oradea, Romania, 4-6 September 2014

NEMES L.: Who is the philosopher anyway? On What It Is: The Philosophy of Philosophy. 12-15 February, 2015, Eötvös Collegium, Budapest (plenary lecture)

NEMES L.: The Philosophical Café as Philosophy. The Registers of Philosophy Conference, Pázmány Péter Catholic University, Budapest, 2015. May 9.

NEMES L.: A filozófiai kávéház mint terápiás közösség. Argumentor Műhely, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, Románia, 2015. 09. 11. [The philosophical café as a therapeutic community]

NEMES L.: The shame of addiction. Introductory speech at the bioethics reading group organized by CELAB. Central European University, Budapest, 2015. 10. 02.

NEMES L., TŐZSÉR J.: Analytic philosophy as philosophical practice:
Conceptual analysis, Stoic mindfulness, and intellectual virtues. The Stoic Tradition Conference, ELTE, Budapest, 2017. 03. 24-25.

NEMES L.: High-level meeting with non-confessional organisations on Artificial Intelligence. European Commission, Brussels, Belgium, 2018. 06.18.

NEMES L.: Taboo or not taboo: Sex and death in philosophy, art and design. Biomimicry & Connectivity – Arts & Design Workshop, Bp., 2018. 10. 12.