Curriculum vitae

Personal data
Place and date of birth:    Nyíregyháza, 03.01.1969
Office Address:    Semmelweis University, Institute of  Behavioural Sciences, Budapest, Nagyvárad tér 4.
Phone:    Tel./Fax: (36-1)-210-2955

Degrees, education:
•    Medical Doctor: Medical University, Debrecen (1993)
•    Psychiatrist: University Haynal Imre (1997)

Assignment:             Chief of Communication Department

Previous workplaces:
•    Vadaskert Foundation for Children’s Mental Health
•    Hungarian Hospice Foundation
•    IV. Psychiatry Ward of Jahn Ferenc Hospital

Membership of professional bodies:
•    Magyar Pszichiátriai Társaság (Hungarian Psychiatric Association) – member of leadership
•    Selye János Társaság (Hans Selye Society – Hungarian Society of Behavioural Sciences and Medicine) – member
•    Magyar Hospice Egyesület (Hungarian Hospice Association) – member
•    Magyar Kommunikációtudományi Társaság (Hungarian Communication Studies Association) – member

Language knowledge:
•    English
•    Lovari

Publications:
•    Books: 10
•    Book chapters: 36
•    Publications in peer reviewed journals: 19
(see details in publication list)

 

Publications

Publications in Hungarian language

1. Books (10)

Pilling János (szerk.) (2010): A halál, a haldoklás és a gyász kultúrantropológiája és pszichológiája. Semmelweis Kiadó, Budapest
Bagdy Emőke, Demetrovics Zsolt, Pilling János (szerk.) (2009): Polihistória. Buda Béla 70. születésnapjára. Akadémiai Kiadó, Budapest
Pilling János (szerk.) (2008): Orvosi kommunikáció. Második, átdolgozott kiadás. Medicina Könyvkiadó, Budapest
Simon Tamás, Sótonyi Péter, Pilling János (szerk.) (2005): Rezidensképzés: Egészségügyi dokumentáció – Minőségbiztosítás – Jogi, etikai ismeretek – Kommunikáció. Semmelweis Kiadó, Budapest
Pilling János (szerk.) (2004): Orvosi kommunikáció. Medicina Könyvkiadó, Budapest
Pilling János (szerk.) (2003): Gyász. Medicina Könyvkiadó, Budapest (Kötelező irodalom a
Kodolányi Főiskola „Alkalmazott pszichológia a szociális munkában” c. kurzusán)
Pilling János (2001): Segítség a gyászban. Magyar Hospice-Palliatív Egyesület, Budapest
Pilling János (szerk.) (1999): A halál és a haldoklás kultúrantropológiája. Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest
Pilling János (szerk.) (1999): A haldoklás és a gyász pszichológiája. Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest
Ács Géza – Pilling János – Zatik István (1992): Meghaltam – és élek.  Halál közeli élmények. Medicina Könyvkiadó, Budapest

2. Book chapters (36)

Pilling János (2009): A gyász lélektana. A normál és a komplikált gyász folyamata, a támasznyújtás lehetőségei. In: Hegedűs Katalin (szerk.): A palliatív ellátás alapjai. 2. kiadás. Semmelweis Egyetem, Budapest, 178-191. (Első kiadás In: Hegedűs Katalin (szerk.): A palliatív ellátás alapjai. Semmelweis Egyetem, 2002, Budapest, 149-164.)
Pilling János (2009): A halál jelentései. In: Sinkó Dóra (szerk.): Lelkünk rajta. Saxum Kiadó – Pszichodiák Alapítvány, Budapest, 181-200.
Pilling János (2009): Tanatológia – támasznyújtás a haldoklás és a gyász során. In: Füredi J. – Németh A. – Tariska P. (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve. Negyedik kiadás. Medicina, Budapest, 795-802. Korábbi kiadások: Pilling János (1998): Tanatológia – haldoklók és gyászolók pszichés gondozása. In: Füredi J. (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina, Budapest, 704-715; második, bővített kiadás: Pilling János (2001): Tanatológia – támasznyújtás a haldoklás és a gyász során. In: Füredi J. – Németh A. – Tariska P. (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina, Budapest, 2001, 825-832. Pilling János (2003): Tanatológia – támasznyújtás a haldoklás és a gyász során. In: Füredi J. – Németh A. – Tariska P. (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve. Harmadik kiadás. Medicina, Budapest, 825-832
Pilling János (2008): A gyász kettős arca: veszélyek és esélyek. In: Kopp Mária (szerk.): Magyar lelkiállapot 2008. Semmelweis Kiadó, Budapest, 469-476.
Pilling János (2008): A haldoklás és a gyász lélektana. In: Kopp Mária, Berghammer Rita (szerk.): Orvosi pszichológia. Medicina, Budapest, 437-449.
Pilling János (2008): Az orvos-beteg konzultáció. In: Pilling János (szerk.): Orvosi kommunikáció. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 46-66.
Pilling János, Cserháti Zoltán (2008): Kommunikáció szomatizáló páciensekkel. In: Pilling János (szerk.): Orvosi kommunikáció. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 210-226.
Pilling János (2008): Az agresszió megelőzésének és kommunikációs kezelésének lehetőségei. In: Pilling János (szerk.): Orvosi kommunikáció. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 293-305.
Pilling János (2008): Rossz hírek közlése. In: Pilling János (szerk.): Orvosi kommunikáció. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 306-334.
Pilling János (2006): A hospice szemléleti és gondozási rendszere. In: Horti József, Riskó Ágnes (szerk.): Onkopszichológia a gyakorlatban. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 331-338.
Győrffy Zsuzsa, Ádám Szilvia, Pilling János (2006): Az orvosok testi és lelki egészségi állapota. In: Szántó Zsuzsa, Susánszky Éva (szerk.): Orvosi szociológia. Semmelweis Kiadó, Budapest, 105-116.
Pilling János (2006): A gyász hatása az életminőségre. In: Kopp Mária, Kovács Mónika Erika (szerk.): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest, 337-349.
Pilling János, Hegedűs Katalin (2005): A pszichés támasznyújtás lehetőségei a hospice gondozásban. In: Bagdy Emők, Túry Ferenc (szerk.): A klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia szakmai protokollja. (Második, átdolgozott változat). Grafológiai Intézet Kft, Budapest, 2005, 206-266.
Pilling János (2005): A gyászolók segítésének lehetőségei. In: Bucholczné Szombathy Mária, Midling Andrea (szerk.): Mozaik III. Válogatott tanulmányok a kórházi betegek segítő szolgálatát végzők számára. Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet, Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, 166-182.
Pilling János (2005): A betegközpontú orvosi kommunikáció alapjai. In: Simon Tamás, Sótonyi Péter, Pilling János (szerk.): Rezidensképzés: Egészségügyi dokumentáció – Minőségbiztosítás – Jogi, etikai ismeretek – Kommunikáció. Semmelweis Kiadó, Budapest, 135-149.
Pilling János, Cserháti Zoltán (2005: Kommunikáció szomatizáló betegekkel. In: Simon Tamás, Sótonyi Péter, Pilling János (szerk.): Rezidensképzés: Egészségügyi dokumentáció – Minőségbiztosítás – Jogi, etikai ismeretek – Kommunikáció. Semmelweis Kiadó, Budapest, 197-206.
Pilling János (2005): Kommunikáció gyógyíthatatlan betegekkel. In: Simon Tamás, Sótonyi Péter, Pilling János (szerk.): Rezidensképzés: Egészségügyi dokumentáció – Minőségbiztosítás – Jogi, etikai ismeretek – Kommunikáció. Semmelweis Kiadó, Budapest, 207-222.
Pilling János (2005): A haldoklás és a gyász lélektana. In: Kopp Mária, Berghammer Rita (szerk.): Orvosi pszichológia. Medicina, Budapest, 492-503.
Pilling János (2004): Az orvosi interjú. In: Pilling János (szerk.): Orvosi kommunikáció. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 85-107.
Pilling János (2004): Rossz hírek közlése. In: Pilling János (szerk.): Orvosi kommunikáció. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 389-412.
Pilling János (2003): Gyász. In: Kovács Mónika (szerk.): Időskori depresszió és szorongás. Springer, Budapest, 108-114.
Pilling János (2003): A gyász kulturális vonatkozásai. In: Pilling János (szerk.): Gyász. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 19-26.
Pilling János (2003): A gyász lélektana. In: Pilling János (szerk.): Gyász. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 27-54.
Pilling János (2003): A gyászolók segítésének lehetőségei. In: Pilling János (szerk.): Gyász. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 55-76.
Hegedűs Katalin, Pilling János, Kolosai Nedda, Bognár Tamás (2002): Ápolók és medikusok halállal és haldoklással kapcsolatos attitűdjei. In: Cseri Péter (szerk.): Segítségnyújtás a végeken. Magyar Hospice-Palliatív Egyesület, Budapest 347-357.; ill. Lege Artis Medicinae, 11 (6-7): 492-499.
Pilling János (2001): „Adj szót fájdalmadnak”. A gyász lélektana és a gyászolók segítése. In: Angyal Eleonóra és Polcz Alaine (szerk.): Letakart tükör. Helikon, Budapest, 207-239.
Pilling János (2001): A gyász lélektana. In: Szádóczky E. – Rihmer Z. (szerk.): Hangulatzavarok. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 112-149
Pilling János (2000): Együttműködés a team tagjai között. In: Hegedűs Katalin – Szy Ildikó (szerk.): A terminális állapotú daganatos betegek palliatív ellátása. Szakmai irányelvek Magyar Hospice Egyesület, Budapest, 2000, 17-21
Pilling János (1999): A halállal kapcsolatos attitűdök a filozófiában. In: Pilling János (szerk.) (1999): A halál és a haldoklás kultúrantropológiája. Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, IV/1-12.
Pilling János (1999): A halál elő- és utóélete. Halálközeli élmények. In: Pilling János (szerk.) (1999): A halál és a haldoklás kultúrantropológiája. Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, VII/1-14.
Pilling János (1999): „És az Úr azt mondta nekem…” Halálközeli élményt átélt emberek világ- és túlvilágképe. In: Pilling János (szerk.) (1999): A halál és a haldoklás kultúrantropológiája. Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, VIII/1-15.
Pilling János (1999): A haldokló pszichés gondozása a haldoklás különböző stádiumaiban. In: Pilling János (szerk.) (1999): A haldoklás és a gyász pszichológiája. Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, III/1-14.
Pilling János (1999): A gyász lélektana és a gyászolók segítése. In: Pilling János (szerk.) (1999): A haldoklás és a gyász pszichológiája. Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, VIII/1-13
Pilling János (1998): A klinikai pszichológus szerepe a hospice gondozásban. In: A klinikai pszichológia és a mentálhigiéné szakmai protokollja. (Szerk.: Bagdy Emőke). Animula, Budapest, 177-178
Pilling János (1995): A haldokló pszichés gondozása a haldoklás különböző stádiumaiban. In: Hegedűs Katalin (szerk.): Halálközelben II. Magyar Hospice Alapítvány, Budapest, 109-124, valamint: (1. rész) Háziorvosi Szemle, 3 (1): 24-26 (1996) és (2. rész) uo., 3 (2), 23-27 (1996)
Pilling János (1994): A halál elő- és utóélete. Halálközeli élmények. In: Hegedűs Katalin (szerk.): „Halálközelben. A haldokló és a halál méltóságáért.” Magyar Hospice Alapítvány, Budapest, 37-52.

3. Publications in peer reviewed journals (19)

Pilling János, Tényi Tamás, Fehér László (2010): KOMP: szkizofrén betegek terápiás együttműködését segítő kommunikációs módszer. Psychiatria Hungarica, 25 (Supplementum) 1): 36-48.
Pilling János (2008): Sorsfordító beszélgetés: a veleszületett rendellenességek hírének közlése. Bábák, szülésznők, 7 (1): 14-16.
Pilling János (2006): A gyász lélektana és a gyászolók segítésének lehetőségei. Családorvosi Fórum (2): 27-33
Pilling János, Cserháti Zoltán (2005): A szomatizáció kezelése a mindennapi orvosi gyakorlatban. Alkalmazott Pszichológia, 7 (2): 59-73.
Pilling János (2004): A búcsú méltósága (A holttesttel való méltó bánásmód kérdései). Kharón, 8 (3): 15-60.
Pilling János (2004): Gyógyíthatatlan betegségek diagnózisának közlése. Uroonkológia, 1 (1): 25-29.
Pilling János (2003): Strukturális technikák a gyászolók önsegítő csoportjaiban. Kharón – Thanatológiai Szemle, 7 (1-2): 97-122.
Pilling János, Sándor Imola (2002): Kommunikációoktatás az orvosképzésben. Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei, 39: 224-230.
Hegedűs Katalin, Pilling János, Kolosai Nedda, Bognár Tamás, Békés Vera (2002): Orvosok halállal és haldoklással kapcsolatos attitűdjei. Orvosi Hetilap, 143 (42): 2385-2391.
Kolosai Nedda, Bognár Tamás, Pilling János, Hegedűs Katalin, Békés Vera (2002): „… és ments meg, Uram, minket a hirtelen haláltól!” Valóság, 45 (2): 66-82
Hegedűs Katalin, Pilling János, Kolosai Nedda, Bognár Tamás (2001): Ápolók és medikusok halállal és haldoklással kapcsolatos attitűdje. Lege Artis Medicinae, 11 (6-7): 492-499.
Pilling János, Hegedűs Katalin, Bognár Tamás, Kolosai Nedda, Békés Vera (2001): Halálnak halála. Haldoklással és gyásszal kapcsolatos ismeretek oktatása a graduális és posztgraduális orvosképzésben. Egészségügyi Krónika, 6 (1-2): 23-24.
Bognár Tamás, Kolosai Nedda, Hegedűs Katalin, Pilling János (2001): „Kellene, aki megfogná a haldokló kezét!” Orvosokkal készült mélyinterjúk elemzése a haldoklógondozás nehézségeiről. Lege Artis Medicinae, 11 (2): 154-162
Pilling János (1998): Halálközeli élményt átélt emberek világ- és túlvilágképe. Kharón – Thanatológiai Szemle, 2 (3): 37-50.
M. Topits Judit – Pilling János (1997): Meghaltam – és élek. Halálközeli élmények. Kharón, 1 (1): 71-90
Pilling János (1997): Élmények a halál közelében. Élet és Tudomány 52 (32): 1011-1013
Pilling János (1994): Haldokló betegek hospice – szellemű gondozása. Medicus Universalis. Aktuális Oldalak. 27 (14): 3-4
Pilling János (1993): Hospice – a haldoklógondozás új formája Magyarországon. Medicus Anonimus, 1 (1): 10
Pilling János (1992): Halállátók. Végeken (A regionális mentálhigiénés kutatások folyóirata) 3 (2): 8 15