jendrassik_eremA Semmelweis Egyetem a magyar orvostudomány, különösen az önálló kutatásokon alapuló szaktudomány fejlődésének elősegítése érdekében kifejtett munkát emlékéremmel és jutalomdíjjal tünteti ki, amely emlékérmet és jutalomdíjat Jendrassik Ernőről (1858-1921), az egyetem volt tanáráról, a kiváló bel- és ideggyógyászról nevezte el.

A jutalomdíjjal mindenkor az előző öt év alatt megjelent közleményeken alapuló, önálló kutatásokat tartalmazó, a klinikai orvostudomány bármely ágára kiterjedő, meghatározó részében az egyetemen folytatott munkásság adott kutatási időszakának kimagasló tudományos eredményeit tömör megfogalmazásban (nem több, mint két oldal terjedelemben) tézisszerűen bemutató (könyvekkel, közleményekkel, tanulmánnyal, monográfiával stb. alátámasztott) pályázat szerzőjét kívánja jutalmazni. Nem saját kutatásokon alapuló irodalmi összeállítás vagy külföldi eredményeket átültető (reproduktív jellegű) kutatómunka jutalmazásra nem tarthat igényt. 

A Jendrassik Ernő emlékérem és jutalomdíj kitüntetettjei:

Dr. Vigh Béla – 1965.
Dr. Somogyi Endre -1966.
Dr. Jellinek Harry -1967.
Dr. Fischer Antal – 1968.
Dr. Bozsik György – 1969.
Dr. Kovács András  – 1970.
Dr. Gáti Tibor  – 1971.
Dr. Somogyi János  – 1972.
Dr. Szabó Zoltán – 1973.
Dr. Fonyó Attila – 1974.
Dr. Jakab Lajos – 1975.
Dr. Szeri Ilona  – 1976.
Dr. Magyar Kálmán  – 1977.
Dr. Monos Emil – 1978.
Dr. Juhász-Nagy Sándor – 1979.
Dr. Kádár Anna  – 1980.
Dr. Berényi Mihály  – 1981.
Dr. Sótonyi Péter  – 1982.
Dr. Daróczy Judit – 1983.
Dr. Raposa Tibor – 1984.
Dr. Schaff Zsuzsa – 1985.
Dr. Dóra Eörs – 1986.
Dr. Tenczer József – 1987.
Dr. Hadházy Pál – 1988.
Dr. Rosivall László – 1989.
Dr. Machovich Raymund – 1990.
Dr. Tulassay Zsolt – 1991.
Dr. Sólyom János – 1992.
Dr. Szathmári Miklós – 1993.
nem adták ki   – 1994.
Dr. Reusz György – 1995.
Dr. Rajna Péter  – 1996.
Dr. Kollai Márk – 1997.
Dr. Lakatos Péter – 1998.
Dr. Szabó András  – 1999.
Dr. Holló Gábor – 2000.
Dr. Székács Béla – 2001.
Dr. Horváth Csaba – 2002.
nem adták ki – 2003.
Dr. Szabó Attila – 2004.
Dr. Farkas Henriette – 2005.
Dr. Langer Róbert  – 2006.
Dr. Lakatos Péter László – 2007.
Dr. Merkely Béla – 2008.
Dr. Molnár Béla – 2009.
Dr. Vásárhelyi Barna – 2010.
Dr. Hangody László  – 2011.
Dr. Nagy Zoltán Zsolt – 2012.
Dr. Igaz Péter – 2013.
Dr. Tabák Ádám – 2014.
Dr. Patócs Attila – 2015.
Dr. Nagy György – 2016.
Dr. Maurovich-Horvat Pál – 2017.
Dr. Molvarec Attila – 2018.
Dr. Tory Kálmán – 2019.
Dr. Zima Endre István – 2020.
Dr. Masszi Tamás – 2021.
Dr. Szijártó Attila – 2022.
Dr. Takács István – 2023.