A Semmelweis Egyetem Szenátusa 2020-ban döntött a Hári Mária emlékérem és jutalomdíj megalapításáról. A Hári Mária jutalomdíjat a konduktív neveléshez, illetve a konduktorképzéshez kapcsolódó elméleti neveléstudomány, társadalomtudomány, egészségtudomány területén elért, a Pető András Karon folyó konduktorképzéshez köthető kiemelkedő oktatói és tudományos, innovációs tevékenység elismeréséért ítélik oda. 

Dr. Hári Mária (1923–2001) orvos, dr. Pető András, a konduktív nevelés megalapítójának egykori munkatársa, majd hagyatékának gondozója, a Pető Intézet, a mai Pető András Kar (PAK) hajdani vezetője, a konduktív pedagógia fáradhatatlan oktatási, kutatási és szakmai hazai és nemzetközi képviselője.

A Hári Mária emlékérem és jutalomdíj kitüntetettjei:

2023. Dr. Túri Ibolya
2022. Ebben az évben a díjat nem adták át
2021. Dr. Vissi Tímea