A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. § (1) e): az intézményi közzétételi lista tartalmazza az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, 23. § (1) g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot.