A szakképzésben folytatott tanulmányokat szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatás építi fel. A gyakorlaton való részvétel kötelező. A következő évfolyamba való lépés feltétele a szakmai gyakorlat teljesítése. A tanuló külön értékelést kap az évközi és nyári egybefüggő gyakorlatára. A szakmai gyakorlat a Sport ágazatban tanulók esetében speciális feltételek szerint kerül megszervezésre.

Az adott tanévben várható gyakorlatokról a gyakorlati oktatásvezető tanév elején minden osztálynak tájékoztatást ad.

Évközi gyakorlat
A tanév folyamán történik.

Nyári egybefüggő gyakorlat

A nyári szünet ideje alatt, általában június 15 és augusztus 31 között, a programtantervben meghatározott időtartamban, a képzőhely által megadott beosztás szerint  egybefüggően töltendő. Általában 140 óra, azaz 4 hét. Az előírt gyakorlat letöltésének hiányában a tanuló az évfolyamot megismételni köteles.

Szakképzési munkaszerződés

A szakmai gyakorlatot szakképzési munkaszerződéssel kell teljesíteni, melyet a tanuló (felnőttképzési osztály esetén a képzésben részt vevő személy) köt a duális képzőhellyel. Iskolánk Egészségügy ágazatban tanuló diákjai a Semmelweis Egyetemmel kötnek szakképzési munkaszerződést, melynek előkészítésében, lebonyolításában az iskola segítséget nyújt.

A szakképzési munkaszerződés után munkabért kapnak, melynek összege a gyakorlat óraszámától és ütemezésétől függ.

A szerződéskötés előfeltétele a foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton való részvétel SE által  felkért orvosnál.

A gyakorlat helyszínei a SE különböző szervezeti egységei, pl. Klinikák, Fogklinika, Rehabilitációs osztályok, stb. szakmairánytól függően. A beosztást az egyetem munkatársai készítik, de igyekeznek figyelembe venni a tanulók igényeit is.

A szakmai gyakorlat megkezdése előtt minden osztály részletes tájékoztatást kap az aktuális tudnivalókról.

A gyakorlat elvégzését igazoló dokumentum:

A gyakorlat dokumentálása a gyakorlati naplóban történik. Ennek vezetése a tanuló kötelessége. A gyakorlati naplót az iskola készíti el a tanuló számára. Minden napon feljegyzést kell készíteni a gyakorlaton végzett munkáról. A gyakorlat végeztével a naplóban a gyakorlat értékelését és a helyszínek pecsétjeit a tanuló a gyakorlóhelyen köteles beszerezni. A gyakorlati napló kizárólag pontosan kitöltve és értékeléssel ellátva érvényes.

Kapcsolattartás
A szakmai gyakorlatok megkezdését megelőzően a gyakorlati oktatásvezető szóban és írásban tájékoztatást nyújt a tanulók részére. Amennyiben a tanuló nincs jelen a tájékoztatón, a szükséges információkról való tájékozódás a saját felelőssége.

Dévényi Csilla
gyakorlati oktatásvezető