A szakképzésben folytatott tanulmányokat szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatás építi fel. A gyakorlaton való részvétel kötelező. A következő osztályba való lépés feltétele a szakmai gyakorlat teljesítése. A tanév zárása a gyakorlati jegy – bizonyítványban történő rögzítésével lehetséges. A tanuló külön értékelést kap az évközi és nyári összefüggő gyakorlatára.

Évközi gyakorlat
A tanév folyamán, az órarendbe illesztett időpontokban történik. A helyszínt egy részről az iskola, más részről a Tanulószerződést kötő intézmény határozza meg, az aktuálisan érvényes Kerettanterv követelményeinek megfelelően.
A teljesítés utolsó napja a tanév szorgalmi időszakának vége. (június közepe)

Év végi összefüggő gyakorlat
A tanév utolsó napját követően négy héten keresztül összefüggően töltendő.
Az előírt gyakorlat letöltésének hiányában a tanuló az évfolyamot megismételni köteles.
Kérem, hogy a családi programok megtervezésekkor ezt vegyék figyelembe!!!

Hiányzás és pótlás:

  • A gyakorlatokról történő mulasztás nem megengedett! Az előírt gyakorlat letöltésének hiányában a tanuló az évfolyamot megismételni köteles. (Kérjük, hogy a családi programok, valamint a diákmunka megtervezésekkor ezt vegyék figyelembe!)
  • Minden hiányzást igazolni és pótolni kell! Az esetleges mulasztás kizárólag akut egészségügyi okból csak orvosi igazolással fogadható el.
  • A tanuló feladata a pótlás során a gyakorlóhellyel történő egyeztetés. A pótlás azon a szakterületen történik, ahonnan a tanuló hiányzott.
  • A táppénzes papír nem a hiányzás kiváltására szolgál!
  • Mulasztás: ”a Szakképzési törvény által rögzített húsz százalékot elérő hiányzás esetén a tanuló magasabb évfolyamra nem léphet. A mulasztás pótlását a nevelőtestület a gyakorlóterület javaslatára engedélyezheti, ha az igazolatlan mulasztás az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát nem haladja meg.”

Gyakorlati hely egyéni szervezése

A szakképzésben (OKJ-s képzések esetén) a tanuló önmagának is szervezhet gyakorlóhelyet. Ebben az esetben csak olyan intézmény választható, mely engedélyezett gyakorlóhelyként bejegyzésre került a Kereskedelmi és Iparkamaránál. (Amennyiben ilyen engedélye nincs, de vállalja a regisztrációs folyamatot.) A gyakorlóhely és a tanuló között Tanulószerződésnek kell létrejönnie. Ennek egy példányát a tanuló átadja az iskola részére.
További információk: http://bkik.hu/oktatas-szakkepzes-mesterkepzes/

Tanulószerződés

A Tanulószerződést kötő intézmény felelőssége:
– a tanuló alkalmassági vizsgálatának megszervezése
– egy öltözet munkaruha biztosítása
– a gyakorlóhelyekkel történő megállapodás lebonyolítása
– a tanulók gyakorlattal kapcsolatos tájékoztatása
A tanuló felelőssége:
– az első iskolai héten a szerződéskötéshez szükséges személyes adatainak történő pontos megadása az osztályfőnök részére
– a gyakorlatok letöltése
– munkanapló vezetése
– jelenléti ív vezetése
Az iskola felelőssége:
– a tanulók gyakorlatának megszervezéséhez, valamint a Tanulószerződés elkészítéséhez segítség nyújtás
– a tanulók által megadott adatok továbbítása a szerződés megkötéséhez
– munkanapló biztosítása
– általános tájékoztatás
– segítség nyújtása az esetleges problémák megoldása céljából
– felmentési kérelmek elbírálása

Amennyiben a tanuló nem szolgáltatja időben a kért adatokat a szerződések elkészítéséhez, ez a gyakorlat késedelmes kezdetét/sikertelenségét eredményezheti!

A gyakorlat megkezdéséhez szükséges:
– Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok (egészségügyi kiskönyv, C.3151 nyomtatvány)
– Papír-írószer boltban beszerezhető – a tanuló az első tanítási héten hozza magával, osztályfőnökének adja le, személyes adatai kitöltését követően.
– Érvényes alkalmassági igazolás – a Tanulószerződésben szereplő gyakorlatot szervező intézmény biztosítja
– Negatív tüdőszűrő lelet – a tanuló egyéni szervezésében
– Védőoltások igazolása. – a gyermek Védőoltási könyvével igazolható
– (Gyermekegészségügyi kiskönyv, vagy Oltási könyv.) Amennyiben nem találják, a területi védőnőtől lehet másolatot kérni az oltásokról.

A gyakorlat elvégzését igazoló dokumentum:
A gyakorlat dokumentálása a munkanaplóban történik.
Ennek vezetése atanuló kötelessége. A munkanaplót az iskola készíti el a tanuló számára.
Minden napon feljegyzést kell készíteni a gyakorlaton végzett munkáról. A gyakorlat végeztével a naplóban a gyakorlat értékelését és a helyszínek pecsétjeit a tanuló a gyakorlóhelyen köteles beszerezni. A munkanapló kizárólag pontosan kitöltve és értékeléssel ellátva érvényes.
A munkanapló leadása nélkül a szakmai gyakorlat érvénytelen.
A munkanaplót a gyakorlat letöltését követő munkanappal bezárólag az iskolában a tanulónak le kell adnia az iskola portáján.
Nyári gyakorlat esetén az utolsó napon illetőleg az azt követő szerdán 8-14-ig adható le az iskola portáján.

Rendkívüli események
A tanuló a szakmai gyakorlaton történt rendkívüli eseményekről a gyakorlati oktatásvezetőt tájékoztatni köteles.

Kapcsolattartás
A szakmai gyakorlatok megkezdését megelőzően a gyakorlati oktatásvezető szóban és írásban tájékoztatást nyújt a tanulók részére.
Amennyiben a tanuló nincs jelen a tájékoztatón, a szükséges információkról való tájékozódás a saját felelőssége.

A szakmai gyakorlatokért felel:
Dévényi Csilla
gyakorlati oktatásvezető