Iskolánkban a magas szinten sportoló tanulók segítséget kapnak ahhoz, hogy sportpályafutásukat tanulmányaikkal össze tudják egyeztetni.

MIRE VONATKOZHAT A SPORTOLÓ TANULÓK KÉRELME?

  • tartós hiányzás igazolásának elfogadására, amennyiben a tanév közbeni hiányzást versenyfelkészülés vagy magas szintű versenyen való részvétel igazolja (megyei, országos vagy világbajnokság, sportegyesület által igazolt rangos sportesemény).
  • beszámolási lehetőségre a mulasztott órák anyagából, dolgozatok elhalasztására, kisvizsgák, kisérettségik előre hozására.

NYÁRI SZAKMAI GYAKORLAT ÉS AZ ÉVKÖZI SZAKMAI GYAKORLAT TELJESÍTÉSE ALÓL FELMENTÉS NEM ADHATÓ.

KIK NYÚJTHATNAK BE ILYEN TÍPUSÚ KÉRELMET?

  • azok az aktív sporttevékenységet végző tanulók, akik sportegyesületüktől támogató nyilatkozatot, indoklást szereznek be
  • vagy bemutatják eddigi eredményes sportteljesítményük dokumentumait
  • nem indult ellenük fegyelmi intézkedés
  • nem állnak bukásra egyetlen tantárgyból sem
  • nincs (vagy maximum 1-2 óra) igazolatlan hiányzásuk

A KÉRELMET AZ ISKOLA IGAZGATÓJÁHOZ KELL BENYÚJTANI AZ ELŐRE LÁTHATÓ HIÁNYZÁSOKAT FELSOROLVA, LEGALÁBB EGY HÉTTEL KORÁBBAN.

Kiskorú tanuló esetén a kérelmet a szülőnek kell benyújtania.

Sportolói kérelem