Kedves Tanulók!
A szaktanárok minden tanulóval külön egyeztetnek, akinek  szükséges vizsgát tennie a tanév sikeres befejezésének  érdekében.  
A vizsgák időpontjáról és minden egyéb fontos tudnivalóval kapcsolatban,   az adott tantárgyat oktató szaktanártól  kapnak időben tájékoztatást.
Az osztályozó vizsgákra az alábbi tantárgyak témaköreiből  készülhetnek. 
Minden vizsgázónak sok sikert kívánunk!

Wéberné Rácz Erika MSc.

igazgatóhelyettes

 
Osztályozó vizsgára kiírt tantárgyak és témaköreik: 
 
Szakképzési HÍD program:
 
Technikusi képzés 9. évfolyam: 
Egészségügyi tagozat: 
 
Sport tagozat: 
 
Technikusi képzés 10. évfolyam: 
 
Sport tagozat: 
 
Technikusi képzés 11. évfolyam: 
 
Sport tagozat: 
 
Technikusi képzés 12. évfolyam: 
Sport tagozat: