BÓKAY ALAPÍTVÁNY

Cím: 1086 Budapest, Csobánc utca 1.
Adószám: 18158926-1-42
Számlaszám: 11708001-20512778

Kérjük, támogassa adója 1%-val az alapítványunk működését!

Az alapítvány célja:
az iskola Pedagógiai Programjának támogatása, ezen belül:

  • az iskola szellemi műhelyeinek (szakkör, diákkör, továbbtanulási felkészítők támogatása)
  • hátrányos helyzetű jó képességű és jó teljesítményű tanulók fejlődésének támogatása, segélyek, ösztöndíjak formájában
  • díjak kiadása tanulók kiemelkedő teljesítményének elismerésére
  • az iskola anyagilag hátrányos helyzetű, de jó tanulmányi eredményű diákjai számára lehetőség teremtése a külföldi diákcsere-programokban való részvételre
  • a magyar és külföldi diákok közötti kapcsolattartás eszköz- és felszerelés rendszerének kiépítése, fenntartása
  • az Európai Unióhoz való csatlakozás keretében működő diákokat érintő projektekhez történő kapcsolódás pénzügyi feltételeinek megteremtése
  • a befizetett összeg egy része lehetőséget adna arra is, hogy a tanulóink számára javítani tudjuk a megfelelő higiénés körülményeket

Az iskola tanulói kérelmet nyújthatnak be alapítványi támogatásért, osztálykirándulási, táborral, vagy diákcserével kapcsolatos költségeik támogatására:

Beszámolók: