Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 20.
509005 Összes oltás

Iskolánk hosszú évek óta vesz részt az Erasmus+ és az annak elődjéül szolgáló Comenius programban. Lezárult mobilitási projektjeinkről az összefoglalók és a külföldi továbbképzéseken, diákcseréken, intézménylátogatásokon részt vett kollégáink beszámolói az alábbi linkeken olvashatók:

2014-2016: https://ourinternationalstory.wordpress.com/

2016-2018: https://ourinternationalstorycontinues.wordpress.com/

2019 júniusától a 2014-ben megkezdett munkánk folytatódik, hiszen az iskola újabb nyertes pályázatot nyújtott be a Tempus Közalapítványnak „MINDEN GYEREK SZÁMÍT – korszerű oktatástechnológiai és pedagógiai módszerekkel, külföldi tapasztalattal a korai iskolaelhagyás csökkentéséért” címmel. A digitális kompetenciák fejlesztése, az IKT-eszközök használatának mindennapi gyakorlattá tétele, a mobil technológiák használatának bevezetése már eddig is jelentős szerepet játszott intézményünk életében és központi szerepet játszottak lezárult projektjeinkben is. Ezen felül legutóbbi pályázatunkban már érintettük a korai iskolaelhagyás problémáját is, ám akkor ez még nem elsődleges fókuszpontként szerepelt megvalósítandó céljaink között.

Jelenlegi pályázatunk már ötvözi ezt a két célt. Feladatunknak tekintjük, hogy digitális eszköztárunk fejlesztésével, új pedagógiai módszerek elsajátításával, új látásmódok megismerésével a lehető legtöbb diákunknak érettségi bizonyítványt, ezt követően pedig szakmát adjunk a kezébe. Az elkövetkező két évben az iskola vezetősége, két pályázati koordinátora és 11 pedagógusa diákjaink aktív bevonásával dolgozik majd folyamatosan azon, hogy terveink közül a legtöbbet valósíthassuk meg. Ezek közül álljon itt néhány:

  • 7 szakirányú továbbképzés a digitális technológiák, szakirányú tanításmódszertan témakörében 3 országban (Málta, Spanyolország, Egyesült Királyság) angol nyelven
  • 2 szakmai látogatás (2 fő Hollandia, 2 fő Spanyolország) külföldi szakközépiskolákban
  • új diákcsere és szakmai kapcsolatok kiépítése
  • a pedagógusok idegennyelvi kompetenciáinak fejlesztése
  • a tanult módszerek fokozatos integrálása az osztálytermi gyakorlatba
  • mérések, bemutató órák, előadások