Minden gyerek számít projekt

Pályázatunkról röviden

MINDEN GYEREK SZÁMÍT – korszerű oktatástechnológiai és pedagógiai módszerekkel, külföldi tapasztalattal a korai iskolaelhagyás csökkentéséért EVERY CHILD MATTERS – to reduce early school leaving with the latest methods in education technology, pedagogy and foreign experience

Intézményünk mintegy 18 éve sikeres külföldi továbbképzésekben vesz részt, diákcseréket szervez, az utóbbi két évben pedig előző ERASMUS+  KA1 digitális kompetenciákat fejlesztő projektünk fenntarthatósága jegyében eTwinning nemzetközi projektet indított el és más, külföldi iskolák eTwinning projektjeihez csatlakozott. Most a digitális kompetenciánkat szeretnénk továbbfejleszteni ahhoz, hogy a tanulói lemorzsolódást és a korai iskolaelhagyást csökkentsük és ezzel párhuzamban iskolánk tanulási és beilleszkedési problémával küzdő, valamint sajátos nevelési igényű tanulóit megtartsuk és jobb eredményekhez juttassuk. Korábbi Comenius és Erasmus projektjeinkkel együtt komoly tapasztalataink vannak a nemzetköziesítés terén. A minőségfejlesztés fontos eszközének tartjuk a más intézményekkel folytatott tapasztalatcserét, a nemzetközi kapcsolatok építését, erősítését és a külföldön jól bevált gyakorlatok helyi adottságokhoz történő alkalmazását. Mind a digitális alapú oktatás, mind a  nemzetköziesítés, úgy véljük, hatékony eszköze az oktatásfejlesztésnek. 

Azonban a folyamatosan változó oktatási környezet (pl. a szakképzés változása), a sokszor hiányzó támogató szülői háttér, a globalizáció erősödő hatásai, a megváltozott tanulói összetétel intézményünk felé új szükségleteket és követelményeket támaszt. Az eltérő szociális háttérrel rendelkező, a valamilyen tanulási és beilleszkedési problémával küzdő, a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai részvétele erősödik, tanulási-tanítási folyamatba történő integrálásuk nagy kihívás elé állítja intézményünket és az abban dolgozó szakembereket. A nevelési célok nem csak a fejlesztésre szoruló tanulókra, hanem a teljes tanulócsoportra vonatkoznak. A korunk modern társadalmaiban való sikeres boldoguláshoz a kooperatív tanulás megvalósulása és a digitális technológiák elsajátítása mindenki szükséglete – gondoljunk csak a modern technológiákkal felszerelt munkahelyekre, az egyre több tanulót érintő külföldi tanulásra, vagy a későbbi külföldi munkavállalás lehetőségeire az Európai Unióban.

Az angol nyelvet magas szinten beszélő, piacképes szakképzettséggel rendelkező fiatalok iskolánk profiljának megfelelő egészségügyi és szociális területen, feladata lesz majd az olyan nemzetközi problémák kezelése, mint a globális járványok, humanitárius katasztrófák, és az újkori migrációval megjelenő egészségügyi problémák.

A mobilitás intézményünk profiljához és pedagógiai célrendszeréhez, Pedagógiai Programjához nagymértékben kapcsolódik.

Benyújtott pályázat 2019

Iskolánk hosszú évek óta vesz részt az Erasmus+ és az annak elődjéül szolgáló Comenius programban. Lezárult mobilitási projektjeinkről az összefoglalók és a külföldi továbbképzéseken, diákcseréken, intézménylátogatásokon részt vett kollégáink beszámolói az alábbi linkeken olvashatók:

2014-2016: https://ourinternationalstory.wordpress.com/

2016-2018: https://ourinternationalstorycontinues.wordpress.com/

2019 júniusától a 2014-ben megkezdett munkánk folytatódik, hiszen az iskola újabb nyertes pályázatot nyújtott be a Tempus Közalapítványnak „MINDEN GYEREK SZÁMÍT – korszerű oktatástechnológiai és pedagógiai módszerekkel, külföldi tapasztalattal a korai iskolaelhagyás csökkentéséért” címmel. A digitális kompetenciák fejlesztése, az IKT-eszközök használatának mindennapi gyakorlattá tétele, a mobil technológiák használatának bevezetése már eddig is jelentős szerepet játszott intézményünk életében és központi szerepet játszottak lezárult projektjeinkben is. Ezen felül legutóbbi pályázatunkban már érintettük a korai iskolaelhagyás problémáját is, ám akkor ez még nem elsődleges fókuszpontként szerepelt megvalósítandó céljaink között.

Jelenlegi pályázatunk már ötvözi ezt a két célt. Feladatunknak tekintjük, hogy digitális eszköztárunk fejlesztésével, új pedagógiai módszerek elsajátításával, új látásmódok megismerésével a lehető legtöbb diákunknak érettségi bizonyítványt, ezt követően pedig szakmát adjunk a kezébe. Az elkövetkező két évben az iskola vezetősége, két pályázati koordinátora és 11 pedagógusa diákjaink aktív bevonásával dolgozik majd folyamatosan azon, hogy terveink közül a legtöbbet valósíthassuk meg. Ezek közül álljon itt néhány:

  • 7 szakirányú továbbképzés a digitális technológiák, szakirányú tanításmódszertan témakörében 3 országban (Málta, Spanyolország, Egyesült Királyság) angol nyelven
  • 2 szakmai látogatás (2 fő Hollandia, 2 fő Spanyolország) külföldi szakközépiskolákban
  • új diákcsere és szakmai kapcsolatok kiépítése
  • a pedagógusok idegennyelvi kompetenciáinak fejlesztése
  • a tanult módszerek fokozatos integrálása az osztálytermi gyakorlatba
  • mérések, bemutató órák, előadások