A tanuló azoknak az adatoknak a változását köteles az iskolának bejelenteni, amelyeket az iskola jogszabályi rendelkezés alapján nyilván tart. Amennyiben megváltozik

  • a tanuló neve
  • állampolgársága
  • lakóhelyének, tartózkodási helyének címe,
  • nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma,
  • szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
  • SNI-státusz változás
  • továbbá azok az adatok, amelyek a jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság ( étkezési kedvezmény, ingyenes tankönyvellátására vonatkozó jogosultság, stb.) elbírálásához és igazolásához szükségesek.

Az adatváltozást minden esetben írásban, az igazoló dokumentum másolatát mellékelve kell az iskola titkárságán bejelenteni.

A bejelentés elmulasztása fennakadásokat okozhat az iskolai folyamatokban, (pl. érettségi vizsga, értesítések kézbesítése, kedvezményre való jogosultságok érvényesítése).