Amennyiben panasszal kíván az iskola vezetőségéhez fordulni, azt megteheti személyesen, telefonon vagy írásban.

A legtöbb, tipikusan előforduló panasz általában rövid úton, az érintettek közti megbeszéléssel és megegyezéssel megoldást nyer. Amennyiben a szóbeli vagy telefonos megbeszélés nem vezet eredményre az osztályfőnökkel, szaktanárral stb., akkor javasolt az igazgatóhoz fordulni írásban.

Az írásban benyújtott panasz kapcsán az igazgató részletesen tájékozódik a helyzetről. A panasz kivizsgálása – annak jellegétől függően – hosszabb ideig is eltarthat, de a panaszosnak, írásbeli megkeresését követően maximum 30 napon belül írásbeli választ kell kapnia.

Panasz benyújtása esetén kérjük az alábbiakat megadni:

  • az érintettek (panasztevő, érintett tanuló, érintett alkalmazott) neve
  • a tényállás rövid leírása
  • esetleges bizonyítékok, az ügyhöz kapcsolódó dokumentumok

A panasz elektronikusan a titkarsag.bokay@semmelweis.hu-ra is küldhető.