Tagozatkód:

0001 a szakképzettség kimenete(i): egészségügyi asszisztens

 

Piacképes szakmát szeretnél itthon és külföldön?
Nyelvvizsgát szeretnél, és nem akarsz magántanárt fizetni?
Válaszd a két tanítási nyelvű képzésünket!

 • Az egészségügy külföldön is az egyik legpiacképesebb, ágazat – nagy a kereslet a nyelveket beszélő képzett szakemberekre 
  a kéttannyelvű osztályokban az elmúlt négy tanévben érettségizett tanulóink
 • 81 %-a nyelvvizsgát szerzett, 66%-uk felsőfokú nyelvvizsgával zárta tanulmányait
 • tervezett szabályozás alapján 2020-tól főiskolai, egyetemi tanulmányokat csak nyelvvizsgával rendelkező tanuló kezdhet meg.
 • az érettségivel szakképesítés + felsőfokú C1 komplex nyelvvizsga szerezhető -> amennyiben a tanuló sikeres emelt szintű érettségi vizsgát tesz + két tantárgyból idegen nyelven teszi le az érettségi vizsgát.
 • a matematikát és a történelmet a képzés teljes ideje alatt angol nyelven tanítjuk
 • angol anyanyelvű tanár
 • külföldi diákcsere-programok (Olaszország, Hollandia)
 • egyetemi és főiskolai továbbtanulás előkészítése
 • 10. osztály végére a tovább haladás feltétele a B2 komplex középfokú nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése

Várható eredmények:

 • szakmai idegen nyelvvel bővített felsőfokú nyelvvizsga az érettségivel együtt
 • magas szintű idegennyelv-tudás
 • emelt szintű érettségi választott tantárgyakból (magyar, történelem, biológia, és egyéb tárgyak igény szerint) – ezáltal jelentős többletpontok szerzése
 • nagyon jó felsőfokú továbbtanulási arány (90%) 

A két tanítási nyelvű képzésre jelentkezők esetében nem követelmény az angol nyelv ismerete. Az év eleji szintfelmérés eredménye szerint osztjuk kezdő és haladó csoportokra a diákokat.

Az induló osztályok tanterve, óraterve, szabadon választható foglalkozásai, a szakmai képzés az évindításkor aktuális jogszabályok szerint alakul.