A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. §  (3) d): az intézményi közzétételi lista tartalmazza  a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat.

Kimaradás (lemorzsolódás a 2018-19. tanévben:

Évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok (2019. júliusi állapot):